Ordinele prefectului

Ordinul 464 privind modificarea anexei nr. 43 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 463 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția domnului Cucerzan Gheorghe poate fi descărcat de aici.

Ordinul 461privind constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 460 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 455 privind stabilirea distribuirii buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral pentru alegerea Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019 (primul tur de scrutin), respectiv 24 noiembrie 2019 (al doilea tur de scrutin, dacă va fi cazul) poate fi descărcat de aici.

Ordinul 452 de modificare al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 81/2019 privind constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu. poate fi descărcat de aici.

Ordinul 451privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 30 octombrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 448 privind modificarea anexei nr. 58 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de  proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 414 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 553/2018 privind constituirea Comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, cu documentație la bază poate fi descărcat de aici.

Ordinul 413 privind desemnarea informaticienilor care vor asigura funcționalitatea sistemelor informatice și de comunicații utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 398 privind modificarea anexei nr. 57 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 396 privind modificarea anexei nr. 59 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 394 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă la data de 31 octombrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 389 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 25 septembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 388 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 359/2019 privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 387 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 368 privind desemnarea persoanelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu pentru a face parte din personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 365 pentru stabilirea dimensiunii ştampilelor de control ale biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi ale secţiilor de votare, care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 364 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 360 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 359 privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 358 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 357 privind convocarea membrilor Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu – Unitatea Locală de Decizie, în şedinţă pentru data de 5 septembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 356 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.