Ordinele prefectului

Anul 2022

 

Ordinul nr. 264 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 286/2020 privind desemnarea persoanelor care vor distribui pachetele cu produse de igienă și pachetele alimentare în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 și stabilirea calendarului de  distribuție al acestora poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.247 pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: REABILITARE ȘI MODERNIZARE PALATUL ADMINISTRATIV INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI SIBIU” poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.244 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 292/2020 privind constituirea Comisiei Județene Sibiu pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.243 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013  privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului  Teritorial Comun de Acţiune pentru Siguranţa în Şcoli poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.242 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.241 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 461/2019 privind constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.240 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Reabilitare și Modernizare Palatul administrativ – Instituția Prefectului  – Județul Sibiu” poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.239 pentru stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților  funcționarilor publici în comisia paritară poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.237 privind desfășurarea activității Serviciului Public Comunitar  de Paşapoarte Sibiu în data de 1 iunie 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.236 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 31 mai 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.230 privind modificarea anexei nr. 57 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.229 privind modificarea anexei nr. 64 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.228 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.210 de modificare a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu  nr. 187/2021 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 209 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor  Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.207 de modificare a programului de lucru al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.206 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 595/2005 pentru numirea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.200 privind reorganizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.199 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 349/2013 privind aprobarea componenţei Comisiei Judeţene în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi – COJES poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.198 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.197 privind constituirea comisiilor de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari în județul Sibiu în anul 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.196 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 176/2007 privind înfiinţarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.195 privind modificarea anexei nr. 10 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.194 privind modificarea anexei nr. 54 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.193 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013 privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru Siguranţa în Şcoli poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.192 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei județene de atribuire de denumiri poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.191 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 19 aprilie 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.174 pentru stabilirea unor măsuri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale din Instituția Prefectului -Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.172 pentru constituirea unei Comisii de evaluare a ofertelor de achiziționare și instalare a sistemelor de supraveghere video poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.171 privind constituirea Comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea spaţiilor temporare de sacrificare a mieilor, a modului de producere, depozitare, transport şi comercializare a cărnii de miel, precum şi a altor produse alimentare, de origine animală sau non – animală, specifice Sărbătorilor Pascale în unitățile de alimentație publică și pieţele agroalimentare din județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.170 privind constituirea echipelor mixte de control și prevenire a incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale – anul 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.169 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 286/2020 privind desemnarea persoanelor care vor distribui pachetele cu produse de igienă și pachetele alimentare în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 și stabilirea calendarului de distribuție al acestora poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.168 privind desemnarea persoanei care să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.167 privind desemnarea persoanei care să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.166 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.163 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 802/2004 privind componenţa Comisiei Judeţene Sibiu pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, având ca obiect de activitate şi aplicarea Legii nr. 290/2003 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.156 privind desemnarea persoanei care să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.153 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă la data de 30 martie 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.152 privind numirea membrilor Comisiei de selecționare a unităților arhivistice din cadrul Instituției Prefectului -Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.151 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 29 martie 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.149 privind constituirea comisiei de analiză și a comisiei de casare a mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune și a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare și casare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.146 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.145 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.143 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.141 de modificare a programului de lucru al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.117 privind modificarea anexei nr. 17 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.115 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.114 de modificare a programului Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.111 privind modificarea anexei nr. 17 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.102 privind modificarea anexelor nr. 1-64 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 293/2010 pentru actualizarea componenţei Comisiilor de identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.101 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.99 privind constituirea comisiei de recepție lucrări și achiziții bunuri și servicii din cadrul instituției Prefectului -Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.96 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 364/2019 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.95 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 483/2019 privind constituirea la nivelul județului Sibiu a unei comisii care să identifice
unele terenuri ce vor fi special amenajate în scopul neutralizării deșeurilor de origine animală poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.93 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 22 februarie 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.92 privind modificarea anexei nr. 42 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.91 pentru modificarea Anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 22/2019 privind constituirea Grupului pentru managementul riscurilor la corupție
în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.74 privind constituirea Colectivului de lucru în vederea sprijinirii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra
Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.73 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 595/2005 pentru numirea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.72 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu, cu modificările și completările ulterioare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.71 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 292/2020 privind constituirea Comisiei Județene Sibiu pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 70 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 229/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei
de către Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.26 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.25 pentru aprobarea tematicii privind activitatea de îndrumare metodologică, verificare şi control ce se va efectua la sediul autorităţilor publice locale din judeţul Sibiu, în anul 2022, de către consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic, precum și a programului de deplasare în teritoriu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.24 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.23 de modificare a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 187/2021 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.15 privind modificarea anexei nr. 44 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.14 privind modificarea anexei nr. 58 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.13 privind modificarea anexei nr. 9 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul prefectului nr.12 privind modificarea anexei nr. 30 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.11. privind desemnarea persoanei care să îndeplinească și atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.10 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 25 ianuarie 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.3 pentru declanşarea operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial şi întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 poate fi descărcat de aici.

 

Anul 2021

Ordinul nr. 682 privind trecerea pe platforma generală de gestionare (INFOCET) a documentelor Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 681 privind repartizarea numerelor de înregistrare a documentelor la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu în anul 2022 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 680 pentru modificarea Anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 22/2019 privind constituirea Grupului pentru managementul riscurilor la corupție în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 679 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu, cu modificările și completările ulterioare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 678 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 187/2021 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 677 pentru aprobarea Planului de controale ce se vor efectua în anul 2022 de către Corpul de Control al Prefectului și de către Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate si Dezvoltare Economica poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 674 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 482/2019 privind constituirea Grupului Local de Experți (GLE) în vânat și vânătoare pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane (PPA) poate fi descărcat de aici.

Ordinul 652 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 484/2018 privind numirea, în condițiile legii, de către prefectul județului Sibiu a membrilor în Consiliul Consultativ al Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.650 privind modificarea anexei nr. 50 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componentei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.649 privind modificarea anexei nr. 31 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componentei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.645 privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Sibiu în şedinţă pentru data de 21 decembrie 2021 poate fi descărcat de aici.

 

Ordinul nr. 623 privind constituirea Comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea modului de producție, prelucrare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală specifice sărbătorilor de iarnă, în unitățile de alimentație publică, piețe agroalimentare, târguri de animale, patiserii, cofetării, unități turistice din județul Sibiu precum și a prevenirii răspândirii virusului COVID 19 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 607 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu la nivelul anului 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.604 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 23 noiembrie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 584 privind desemnarea consilierului de etică la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 582 pentru modificarea Anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 22/2019 privind constituirea Grupului pentru managementul riscurilor la corupție în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.581 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu, cu modificările și completările ulterioare poate fi descărcat de aici.

Ordinul 580 privind modificarea anexei nr. 12 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 579 privind modificarea anexei nr. 41 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.578 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 595/2005 pentru numirea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 575 privind constituirea Colectivului de lucru în vederea sprijinirii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 574 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 802/2004 privind componenţa Comisiei Judeţene Sibiu pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, având ca obiect de activitate şi aplicarea Legii nr. 290/2003 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 571 privind modificarea anexei nr. 55 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

ORDINUL nr. 540 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL nr.537 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL nr. 536 privind modificarea anexei nr. 64 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

ORDINUL nr.535 privind modificarea anexei nr. 31 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.534 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.512 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 26 octombrie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.510 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă la data de 3 noiembrie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.509 de modificare și completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 143/2020 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 498 privind modificarea anexei nr. 29 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.497 de constituire a unui grup de sprijin pentru punerea în aplicare de către autoritățile publice locale a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.494 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile (ploi abundente) din luna septembrie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 489 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 256/2019 privind componenţa Comisiei de Analiză Tehnică/Comitetul Special Constituit  la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 488 de modificare a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 187/2021 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.482 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.481 privind reorganizarea activității Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.477 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 595/2005 pentru numirea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.475 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 28 septembrie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.472 privind modificarea anexei nr. 10 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 471 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 292/2020 privind constituirea Comisiei Județene Sibiu pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.469 de modificare a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 187/2021 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.468 privind constituirea Comisiei mixte de verificare a stadiului de pregătire al unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2021 -2022, la nivelul judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.448 privind modificarea anexei nr. 53 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.446 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 31 august 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.445 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.444 privind modificarea anexei nr. 40 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.443 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.442 privind modificarea anexei nr. 30 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.408 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 292/2020 privind constituirea Comisiei Județene Sibiu pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.406 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenței, organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.404 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 286/2020 privind desemnarea persoanelor care vor distribui pachetele cu produse de igienă și pachetele alimentare în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 și stabilirea calendarului de distribuție al acestora poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.401 privind modificarea anexei nr. 35 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.399 privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Sibiuîn ședință pentru data de 27 iulie 2021 poate fi descărcat de aici.Ordinul nr.398 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția cu nr. 191/23.06.2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.398 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția cu nr. 191/23.06.2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.397 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 338/2013 privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru Siguranța în școli poate fi descărcat de aici.Ordinul nr.395 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.395 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din  cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.394 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 461/2019 privind constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.378 privind efectuarea procesului de inventariere a funcțiilor sensibile în Instituția Prefectului-Județul Sibiu poate fi descărcat de aici

Ordinul nr.377 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 187/2021 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.376 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile (ploi abundente), în lunile mai și iunie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.360 privind constituirea Comisiei de evaluare a pagubelor în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum înghețul, grindina, poleiul, inundațiile, ploaia abundentă, seceta, care afectează suprafețele destinate producției agricole vegetale, în anul 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.359 privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Sibiu în ședință pentru data de 29 iunie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.357 de modificare a programului Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.355 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.354 privind modificarea anexei nr. 63 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.353 privind modificarea anexei nr. 30 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.352 privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.333 privind modificarea componenței nominale a Comisiei județene de atribuire de denumiri poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.322 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.318 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția înregistrată cu nr. 8485/07.05.2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.317 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.316 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în ședință pentru data de 25 mai 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.312 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 229/2010 privind organizarea şi desfășurarea activității de eliberare a apostilei de către Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 309 privind aprobarea Planului de continuitate a activității Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.307 privind constituirea comisiilor de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari în județul Sibiu în anul 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 277 pentru organizarea și desfășurarea activității cu publicul de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu la noua sală de examinare din mun. Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 276 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013 privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru Siguranţa în Şcoli poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 275 privind modificarea anexei nr. 29 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 274 privind modificarea anexei nr. 49 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 272 privind modificarea anexei nr. 9 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 271 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.265 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu, cu modificările și completările ulterioare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.252 de modificare și completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 143/2020 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.251 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 187/2021 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.231 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu  a Comisiei Județene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.230 privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Sibiu în ședință pentru data de 27 aprilie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.229 privind constituirea Comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea spațiilor temporare de sacrificare a mieilor, a modului de producere, depozitare, transport și comercializare a cărnii de miel, precum și a altor produse alimentare, de origine animală sau non – animală, specifice Sărbătorilor Pascale în unitățile de alimentație publică și piețele agroalimentare din județul Sibiu precum și a preîntâmpinării apariției și răspândirii contaminării cu COVID 19 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.228 privind modificarea anexelor nr. 1-64 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 293/2010 pentru actualizarea componenței Comisiilor de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.225 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 209/2020 privind constituirea Comisiei Județene de Recensământ Sibiu și a Secretariatului Tehnic al acesteia poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.224 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziții a județului Sibiu în ședință la data de 12 aprilie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.221 privind modificarea anexei nr. 40 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 202 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 595/2005 pentru numirea Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 200 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 199 privind constituirea echipelor mixte de control și prevenire a incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale – anul 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 198 privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Sibiu în ședință pentru data de 30 martie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 190 privind modificarea anexei nr. 10 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 189 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 188 pentru stabilirea conducerii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, în situația în care prefectul lipsește justificat de la serviciu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 187 pentru stabilirea componenței Colegiului Prefectural al județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 181 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția cu nr. 47/19.02.2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 180 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția cu nr. 46/19.02.2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 179 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenței, organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 172 privind modificarea anexei nr. 52 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 171 privind modificarea anexei nr. 28 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 170 privind modificarea anexei nr. 24 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 169 privind modificarea anexei nr. 59 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.168 privind modificarea anexei nr. 20 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 167 privind modificarea anexei nr. 42 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 166 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 165 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.164 privind modificarea anexei nr. 49 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.162 privind modificarea anexei nr. 33 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 161 privind modificarea anexei nr. 14 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 160 privind modificarea anexei nr. 15 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.159 privind modificarea anexei nr. 45 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.158 privind modificarea anexei nr. 26 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 157 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 229/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activității de eliberare a apostilei de către Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.140 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 338/2013 privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru Siguranța în Şcoli poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.138 pentru modificarea Anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 22/2019 privind constituirea Grupului pentru managementul riscurilor la corupție în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.137 privind stabilirea audiențelor în cadrul  Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 135 privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Sibiu în ședință pentru data de 23 februarie 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 134 privind modificarea anexei nr. 17 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 133 privind modificarea anexei nr. 54 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 132 privind modificarea anexei nr. 58 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 125 privind modificarea anexei nr. 48 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 124 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 123 privind modificarea anexei nr. 63 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 122 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 121 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 286/2020 privind desemnarea persoanelor care vor distribui pachetele cu produse de igienă și pachetele alimentare în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 și stabilirea calendarului de distribuție al acestora poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr. 120 privind modificarea anexei nr. 38 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.35 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Colegiului Prefectural al Județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.31 privind constituirea Comisiei paritare în  cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.30 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.29 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 483/2019 privind constituirea la nivelul județului Sibiu a unei comisii care să identifice unele terenuri ce vor fi special amenajate în scopul neutralizării deșeurilor de origine animală poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.28 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 364/2019 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.26 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 273/2020 privind stabilirea centrelor de distribuire a pachetelor cu produse de igienă/alimentare în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2020- 2021 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.25 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.19 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 27 ianuarie 2021 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.18 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.11 privind modificarea anexei nr. 64 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.10 privind modificarea anexei nr. 57 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.8 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 57/2018 privind numirea membrilor comisiei de recepţie a blanchetelor şi a materialelor consumabile şi a comisiei de inventariere a tipizatelor înseriate din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte  Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.7 pentru modificarea anexei  nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu  a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.6 privind constituirea comisiilor tehnice de lucru pentru elaborarea propunerilor de măsuri şi acţiuni care să fie cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2021 al judeţului Sibiu, pentru realizarea Programului  de Guvernare poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.5 pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2  la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor  Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.4 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.3 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul Nr.1 pentru declanşarea operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial şi întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 poate fi descărcat de aici.

Anul 2020

ORDINUL Nr.668 privind modificarea anexei nr. 12 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.660 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 16 decembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.659 privind desemnarea Comitetului de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.644 pentru modificarea Anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 22/2019 privind constituirea Grupului pentru managementul riscurilor la corupție  în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.643 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.632 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a  Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.629 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituirea  Consiliului Local al comunei Racovița poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 627 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a  Consiliului Local al comunei Șelimbăr poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.626 privind aprobarea Graficului de distribuire a buletinelor de vot, precum și a materialelor necesare alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților  din anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.618 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Vurpăr poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.617 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Roșia poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.614 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a  Consiliului Local al comunei Turnu Roșu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.613 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Poplaca poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.612 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al orașului Tălmaciu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.611 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a  Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.610 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Merghindeal poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.609 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Brădeni poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.608 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Chirpăr poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.607 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Orașului Avrig poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.605 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Boița poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.604 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Alțina poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.603 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Cristian poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.600 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Arpașu de Jos poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.599 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Mihăileni poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.598 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Sadu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.597 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Cârțișoara poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.596 privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Racovița cu ocazia primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.593 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Slimnic poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.589 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Șura Mare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.586 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Râu-Sadului poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.581 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al COMUNEI DÂRLOS poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.580 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a  Consiliului Local al COMUNEI BAZNA poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.578 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al MUNICIPIULUI SIBIU poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.577 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Brateiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.575 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Cârța poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.574 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Orașului Cisnădie poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.573 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Loamneș poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.572 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Orașului Săliște poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.544 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Orlat poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.543 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Orașului Dumbrăveni poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.542 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Municipiului Mediaș poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.541 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Ațel poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.540 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Târnava poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.532 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Orașului Agnita poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.527 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Bârghiș poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.526 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Gura Râului poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.525 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Alma poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.524 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Axente Sever poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.523 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al comunei Moșna poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.522 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Orașului Copșa Mică poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.521 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Blăjel poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.520 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Valea Viilor poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.516 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Boița poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.514 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Vurpăr poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.513 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Slimnic poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.512 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Șura Mare poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.511 pentru modificarea Ordinului Prefectului nr. 454/21.10.2020  privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.508 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Șeica Mare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.507 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Șeica Mică poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.506 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Apoldu de Jos poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.504 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Hoghilag poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.502 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Laslea poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.501  privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Bazna poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.500 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Marpod poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.499 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Brateiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.498 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului Tălmaciu  poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.497 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Dârlos poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.496 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Racovița poate fi descărcat de aici.
ORDINUL Nr.495 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Micăsasa poate fi descărcat de aici.

ORDINUL NR.494 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului Avrig poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.493 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror  mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Porumbacu de Jos poate fi descărcat e aici.

Ordinul nr.491 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Local al Comunei Biertan poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.487 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Alțina poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.485 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Poiana Sibiului poate fi descărcat de aici.        

ORDINUL Nr.484 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Chirpăr poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.483 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Merghindeal poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.478 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Tilișca poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.477 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului Agnita poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.476 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Sadu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL  Nr.475 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului Miercurea Sibiului poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.474 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Bârghiș poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.473privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Orlat poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.472 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Marpod poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.471 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Jina poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.470 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Gura Râului poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.469 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Arpașu de Jos poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.468 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Loamneș poate fi descărcat de aici.

ORDINUL NR.467 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Ludoș poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.466 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Bruiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.465 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Alma poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.464 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Târnava poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.463 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  a  Consiliului Județean Sibiu pate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.462 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Axente Sever poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.461 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Ațel poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.460 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mediaș poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.459 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Dumbrăveni poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.458 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Biertan poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.457 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Cârța poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.456 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului Copșa Mică poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.455 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Șeica Mare poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.454 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.453 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Șeica Mică poate fi descărcat de aici.

ORDINUL nr.452 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Blăjel poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.450 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Laslea poate fi descărcat de aici.

ORDINUL NR.448 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Apoldu de Jos poate fi descărcat de aici.

ORDINUL  Nr.447 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 28 octombrie 2020 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.445 privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Săliște poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.439  privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Moșna poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.438 privind convocarea consilierilor județeni declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.436 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă la data de 4 noiembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.435 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în sesizările înregistrate la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub nr. 16123/24.09.2020 și nr. 16126/24.09.2020 poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.433 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.432 pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr.  311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.431 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 256/2019 privind componenţa Comisiei de Analiză Tehnică/Comitetul Special Constituit la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

ORDINUL Nr.424 pentru înființarea și organizarea unui sediu secundar de lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu în municipiul Mediaș, județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.419 privind reluarea activităților Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu începând cu data de 02.10.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.387 privind suspendarea activităților Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu în zilele de 1 și 2.10.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 381 privind stabilirea dimensiunii ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi a dimensiunii ștampilelor de control ale secţiilor de votare, care vor fi folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaţilor din anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 379 privind aprobarea graficului de distribuire a buletinelor de vot şi a  celorlalte materiale necesare votării, în vederea desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 377 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 426/2018 pentru constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 376 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 30 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 370 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat și  Camera Deputaților din anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 369 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat și  Camera Deputaților din anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 368 privind aprobarea Concepţiei unitare pentru siguranţa în şcoli şi prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.366 de modificare și completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 143/2020 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.365 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3, pct. 5 – Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 161/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea  Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.364 de constituire la nivelul județului Sibiu a Grupului de lucru pentru derularea Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.) poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.336 de completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 311/2020 privind aprobarea listelor cu persoanele care locuiesc în așezările informale de pe raza județului Sibiu în vederea introducerii acestora pe listele suplimentare pentru a beneficia de ajutoare alimentare/ produse de igienă în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 pate fi descărcat de aici

Ordinul nr.335 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 328/2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție, în vederea desfășurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din  data de 27 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.334 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în sesizarea înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub numărul 12891/03.08.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.333 pentru modificarea anexei  nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu  a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.330 de modificare a programului de lucru cu publicul în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu în perioada  04.08.2020 – 31.08.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.328 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție, în vederea desfășurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.327 privind stabilirea dimensiunii ştampilelor de control ale  biroului electoral de circumscripţie judeţeană, ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală şi ale secţiilor de votare, care vor fi folosite la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.326 privind constituirea la nivelul județului Sibiu a Grupului de lucru pentru derularea Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A.) poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.325 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din judeţul Sibiu, în vederea desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.324 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.323 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Sibiu pentru coordonarea  activităţilor de organizare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.322 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 256/2019 privind componenţa Comisiei de Analiză Tehnică/Comitetul Special Constituit la nivelul  județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.321 de modificare a programului de lucru cu publicul în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu în perioada  20.07.2020 – 31.08.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.320 de completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 311/2020 privind aprobarea listelor cu persoanele care locuiesc în așezările informale de pe raza județului Sibiu în vederea introducerii acestora pe listele suplimentare pentru a beneficia de ajutoare alimentare/ produse de igienă în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.319 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 484/2018 privind numirea, în condițiile legii, de către prefectul județului Sibiu  a membrilor în Consiliul Consultativ al Agenției Județene pentru  Ocuparea Forței de Muncă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.318 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 29 iulie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.317 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în adresa nr. 624235/6.07.2020 a Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.316 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Judeţean Sibiu şi a numărului membrilor fiecărui consiliu local din judeţul Sibiu, în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.311 privind aprobarea listelor cu persoanele care locuiesc în așezările informale de pe raza județului Sibiu în vederea introducerii acestora pe listele suplimentare pentru a beneficia de ajutoare alimentare/ produse de igienă în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.310 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.308 de modificare al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 81/2019 privind constituirea Comitetului de securitate  și sănătate în muncă din cadrul  Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.300 privind constituirea Comisiei mixte de evaluare a pagubelor în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, care afectează suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale, în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 293 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile (ploi abundente) în intervalul 16 – 29 iunie 2020 în județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 292 privind constituirea Comisiei Județene Sibiu pentru recensământul populației şi locuințelor din anul 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.290 pentru organizarea și desfășurarea activității cu publicul de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu la sala de examinare în care are loc proba teoretică în vederea obținerii permisului de conducere poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 289 pentru organizarea și desfășurarea programului de lucru cu publicul în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.288 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.287 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate de către domnul Konrad Tibor Daniel poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 286 privind desemnarea persoanelor care vor distribui pachetele cu produse de igienă și pachetele alimentare în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019 – 2021 și stabilirea calendarului de distribuție al acestora poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 285 privind modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 284 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în sesizarea înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub numărul 3824/11.03.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 279 privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Sibiu în ședință pentru data de 24 iunie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.278 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenței, organizarea, atribuțiile şi funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 277 privind delegarea, pe perioada stării de alertă, a unui cadru medical, la Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.273 privind stabilirea centrelor de distribuire a pachetelor cu produse de igienă/alimentare în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2020- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 272 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 238 pentru constituirea Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor produse culturilor agricole de fenomenul meteorologic de secetă pedologică din anul 2020 în orașul Miercurea Sibiului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.237 privind delegarea, pe perioada stării de alertă, a unor cadre medicale, la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.236 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 364/2019 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.235 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 234 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 233 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă la data de 26 mai 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 232 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 45/2019 privind constituirea la nivelul Judeţului Sibiu, a Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale, sesizate ca abateri disciplinare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 231 privind modificarea anexelor nr. 1-64 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 293/2010 pentru actualizarea componenţei Comisiilor de identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.230 pentru organizarea și desfășurarea programului de lucru cu publicul în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu și în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 228 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 27 mai 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 225 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 57/2018 privind numirea membrilor comisiei de recepţie a blanchetelor şi a materialelor consumabile şi a comisiei de inventariere a tipizatelor înseriate din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 222 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 802/2004 privind componenţa Comisiei Judeţene Sibiu pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, având ca obiect de activitate şi aplicarea Legii nr. 290/2003 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.210 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice având ca efect
seceta pedologică poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.209 privind constituirea Comisiei Județene de Recensământ Sibiu și a Secretariatului Tehnic al acesteia poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 207 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 203 privind delegarea/detașarea  personalului medical/auxiliar, pe o perioadă de 60 de zile, între unități sanitare la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 201privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 29 aprilie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 198 privind delegarea personalului medical/auxiliar, pe durata stării de urgență, la Spitalul Militar de Urgență ” Dr. Alexandru Augustin ” Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 197 privind delegarea personalului medical/auxiliar, pe durata stării de urgență, la Spitalul Militar de Urgență ” Dr. Alexandru Augustin ” Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 195 privind delegarea unor cadre medicale, pe durata stării de urgență, la Direcția de Sănătate Publică Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 194 privind constituirea Grupului de lucru în vederea formării comisiilor de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere  a apelor mari în județul Sibiu, în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 193 privind constituirea unor Comisii mixte de control şi prevenire a arderilor de vegetaţie uscată în anul 2020,  perioada de primăvară – toamnă poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 191de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 572/2017 privind constituirea Comisiei Judeţene pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale privind Programul pentru școli al României poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 190 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.185 privind suspendarea activității Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu la punctul de lucru mobil din municipiul Mediaș poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.184 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 181 privind constituirea Colectivului de lucru în vederea sprijinirii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 180 din data de 31 martie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 595/2005 pentru numirea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.175 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 172 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 349/2013 privind aprobarea componenţei Comisiei Judeţene în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi – COJES poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 171 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.170 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.169 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 553/2018 privind constituirea Comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, cu documentație la bază poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.168 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.167 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 405/2006 privind constituirea Grupului Judeţean de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 166 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 165 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 256/2019 privind componenţa Comisiei de Analiză Tehnică/Comitetul Special Constituit la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 161 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Sibiu în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.160 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.159 privind desemnarea persoanelor care vizează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice poate fi descărcat de aici.

Ordinul 157 din data de 20 martie 2020 privind suspendarea activității de audiențe, relații cu publicul, registratură generală și limitarea programului de lucru cu publicul a activității de apostilare a actelor oficiale administrative poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.150 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor produse de fenomenele nefavorabile din lunile ianuarie – martie 2020 în localitatea Gura Râului din județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.143 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.142 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3, pct. 5 – Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 161/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.141 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în sesizarea înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub numărul 2742/02.02.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 127 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 595/2017 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 126 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 405/2006 privind constituirea Grupului Judeţean de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 125 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 123 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 122 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 121 privind constituirea unei Comisii de inventariere a bazelor de date informatice gestionate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 120 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 116 pentru desfășurarea activității de sprijin și îndrumare a persoanelor cu atribuții pe linie de Registru agricol din cadrul unităților administrativ -teritoriale din județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 114 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul 87 privind modificarea anexei nr. 29 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 86 de modificare și completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 572/2017 privind constituirea Comisiei Judeţene pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale privind Programul pentru școli al României poate fi descărcat de aici.

Ordinul 85 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 26 februarie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 76 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013 privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru Siguranţa în Şcoli poate fi descărcat de aici.

Ordinul 75 privind modificarea anexei nr. 16 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 68 pentru modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 590/2005 privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din Comisia Judeţeană de Acţiune împotriva Violenţei în Sport poate fi descărcat de aici.

Ordinul 66 privind modificarea componenței nominale a Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri poate fi descărcat de aici.

Ordinul 21 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 29 ianuarie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 18 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 11 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 9 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 7 pentru declanşarea operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial şi întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 6 pentru modificarea Anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 22/2019 privind constituirea Grupului pentru managementul riscurilor la corupție în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 5 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 1 privind numerotarea documentelor financiar contabile emise de Instituția Prefectului – Județul Sibiu în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Anul 2019

Ordinul 542 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul 541 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 405/2006 privind constituirea Grupului Judeţean de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 536 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 534 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 529 privind constituirea comisiilor tehnice de lucru pentru elaborarea propunerilor de obiective şi acţiuni care să fie cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2020 al judeţului Sibiu, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare poate fi descărcat de aici.

Ordinul 527 pentru organizarea și desfășurarea programului de lucru cu publicul în perioada 21.12.2019 – 05.01.2020, în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sibiu și în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 525 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 515 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 18 decembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 490 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția înregistrată la Instituția Prefectului Județului Sibiu cu nr. 14506/31.10.2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 487 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 27 noiembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 484 privind modificarea anexei nr. 10 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 483 privind constituirea la nivelul județului Sibiu a unei comisii care să identifice unele terenuri ce vor fi special amenajate în scopul neutralizării deșeurilor de origine animală poate fi descărcat de aici.

Ordinul 482 privind constituirea Grupului Local de Experți (GLE) în vânat și vânătoare pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane (PPA) poate fi descărcat de aici.

Ordinul 468 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 256/2019 privind componenţa Comisiei de Analiză Tehnică/Comitetul Special Constituit la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 466 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 4 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 464 privind modificarea anexei nr. 43 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 463 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția domnului Cucerzan Gheorghe poate fi descărcat de aici.

Ordinul 461privind constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 460 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 455 privind stabilirea distribuirii buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral pentru alegerea Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019 (primul tur de scrutin), respectiv 24 noiembrie 2019 (al doilea tur de scrutin, dacă va fi cazul) poate fi descărcat de aici.

Ordinul 452 de modificare al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 81/2019 privind constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu. poate fi descărcat de aici.

Ordinul 451privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 30 octombrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 448 privind modificarea anexei nr. 58 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de  proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 414 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 553/2018 privind constituirea Comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, cu documentație la bază poate fi descărcat de aici.

Ordinul 413 privind desemnarea informaticienilor care vor asigura funcționalitatea sistemelor informatice și de comunicații utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 398 privind modificarea anexei nr. 57 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 396 privind modificarea anexei nr. 59 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 394 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă la data de 31 octombrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 389 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 25 septembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 388 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 359/2019 privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 387 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 368 privind desemnarea persoanelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu pentru a face parte din personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 365 pentru stabilirea dimensiunii ştampilelor de control ale biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi ale secţiilor de votare, care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 364 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 360 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 359 privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 358 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 357 privind convocarea membrilor Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu – Unitatea Locală de Decizie, în şedinţă pentru data de 5 septembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 356 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.