Ordinele prefectului

Ordinul nr. 207 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 203 privind delegarea/detașarea  personalului medical/auxiliar, pe o perioadă de 60 de zile, între unități sanitare la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 201privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 29 aprilie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 198 privind delegarea personalului medical/auxiliar, pe durata stării de urgență, la Spitalul Militar de Urgență ” Dr. Alexandru Augustin ” Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 197 privind delegarea personalului medical/auxiliar, pe durata stării de urgență, la Spitalul Militar de Urgență ” Dr. Alexandru Augustin ” Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 195 privind delegarea unor cadre medicale, pe durata stării de urgență, la Direcția de Sănătate Publică Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 194 privind constituirea Grupului de lucru în vederea formării comisiilor de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere  a apelor mari în județul Sibiu, în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 193 privind constituirea unor Comisii mixte de control şi prevenire a arderilor de vegetaţie uscată în anul 2020,  perioada de primăvară – toamnă poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 191de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 572/2017 privind constituirea Comisiei Judeţene pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale privind Programul pentru școli al României poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 190 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.185 privind suspendarea activității Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu la punctul de lucru mobil din municipiul Mediaș poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.184 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 181 privind constituirea Colectivului de lucru în vederea sprijinirii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 180 din data de 31 martie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 595/2005 pentru numirea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.175 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 172 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 349/2013 privind aprobarea componenţei Comisiei Judeţene în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi – COJES poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 171 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.170 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.169 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 553/2018 privind constituirea Comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, cu documentație la bază poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.168 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.167 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 405/2006 privind constituirea Grupului Judeţean de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 166 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 165 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 256/2019 privind componenţa Comisiei de Analiză Tehnică/Comitetul Special Constituit la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 161 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Sibiu în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.160 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.159 privind desemnarea persoanelor care vizează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice poate fi descărcat de aici.

Ordinul 157 din data de 20 martie 2020 privind suspendarea activității de audiențe, relații cu publicul, registratură generală și limitarea programului de lucru cu publicul a activității de apostilare a actelor oficiale administrative poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.150 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor produse de fenomenele nefavorabile din lunile ianuarie – martie 2020 în localitatea Gura Râului din județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.143 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.142 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3, pct. 5 – Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 161/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr.141 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în sesizarea înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub numărul 2742/02.02.2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 127 de modificare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 595/2017 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 126 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 405/2006 privind constituirea Grupului Judeţean de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 125 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 123 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 122 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 121 privind constituirea unei Comisii de inventariere a bazelor de date informatice gestionate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 120 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 116 pentru desfășurarea activității de sprijin și îndrumare a persoanelor cu atribuții pe linie de Registru agricol din cadrul unităților administrativ -teritoriale din județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 114 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul 87 privind modificarea anexei nr. 29 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 86 de modificare și completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 572/2017 privind constituirea Comisiei Judeţene pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale privind Programul pentru școli al României poate fi descărcat de aici.

Ordinul 85 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 26 februarie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 76 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 338/2013 privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru Siguranţa în Şcoli poate fi descărcat de aici.

Ordinul 75 privind modificarea anexei nr. 16 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 68 pentru modificarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 590/2005 privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din Comisia Judeţeană de Acţiune împotriva Violenţei în Sport poate fi descărcat de aici.

Ordinul 66 privind modificarea componenței nominale a Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri poate fi descărcat de aici.

Ordinul 21 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 29 ianuarie 2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 18 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 11 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 311/2006 privind constituirea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 9 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 60/2005 privind actualizarea componenţei, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 7 pentru declanşarea operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial şi întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 6 pentru modificarea Anexei la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 22/2019 privind constituirea Grupului pentru managementul riscurilor la corupție în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 5 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 1 privind numerotarea documentelor financiar contabile emise de Instituția Prefectului – Județul Sibiu în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Anul 2019

Ordinul 542 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 616/2006 privind organizarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Ordinul 541 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 405/2006 privind constituirea Grupului Judeţean de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 536 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 534 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 529 privind constituirea comisiilor tehnice de lucru pentru elaborarea propunerilor de obiective şi acţiuni care să fie cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2020 al judeţului Sibiu, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare poate fi descărcat de aici.

Ordinul 527 pentru organizarea și desfășurarea programului de lucru cu publicul în perioada 21.12.2019 – 05.01.2020, în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sibiu și în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 525 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 515 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 18 decembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 490 pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția înregistrată la Instituția Prefectului Județului Sibiu cu nr. 14506/31.10.2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 487 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 27 noiembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 484 privind modificarea anexei nr. 10 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 483 privind constituirea la nivelul județului Sibiu a unei comisii care să identifice unele terenuri ce vor fi special amenajate în scopul neutralizării deșeurilor de origine animală poate fi descărcat de aici.

Ordinul 482 privind constituirea Grupului Local de Experți (GLE) în vânat și vânătoare pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane (PPA) poate fi descărcat de aici.

Ordinul 468 pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 256/2019 privind componenţa Comisiei de Analiză Tehnică/Comitetul Special Constituit la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 466 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 4 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 464 privind modificarea anexei nr. 43 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 463 pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția domnului Cucerzan Gheorghe poate fi descărcat de aici.

Ordinul 461privind constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 460 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 277/2019 pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în perioada 2019- 2021 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 455 privind stabilirea distribuirii buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral pentru alegerea Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019 (primul tur de scrutin), respectiv 24 noiembrie 2019 (al doilea tur de scrutin, dacă va fi cazul) poate fi descărcat de aici.

Ordinul 452 de modificare al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 81/2019 privind constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu. poate fi descărcat de aici.

Ordinul 451privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 30 octombrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 448 privind modificarea anexei nr. 58 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de  proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 414 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 553/2018 privind constituirea Comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, cu documentație la bază poate fi descărcat de aici.

Ordinul 413 privind desemnarea informaticienilor care vor asigura funcționalitatea sistemelor informatice și de comunicații utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 398 privind modificarea anexei nr. 57 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 396 privind modificarea anexei nr. 59 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 680/2008 pentru actualizarea componenţei comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor poate fi descărcat de aici.

Ordinul 394 privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă la data de 31 octombrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 389 privind convocarea Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu în şedinţă pentru data de 25 septembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 388 pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 359/2019 privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 387 pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 250/2011 privind constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Judeţului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 368 privind desemnarea persoanelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu pentru a face parte din personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 365 pentru stabilirea dimensiunii ştampilelor de control ale biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi ale secţiilor de votare, care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 364 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul județului Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 360 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 490/2004 privind constituirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 359 privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 358 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul 357 privind convocarea membrilor Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu – Unitatea Locală de Decizie, în şedinţă pentru data de 5 septembrie 2019 poate fi descărcat de aici.

Ordinul 356 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 poate fi descărcat de aici.