Buletinul informativ

Anexa nr.1 la Decizia nr.94/20.11.2023 privind repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din Taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ți a cotelor din impozitul pe venit pentru proiectul de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027 poate fi descărcată de aici.

Raportul privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 poate fi descărcat de aici.

Raportul privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 poate fi descărcat de aici

Raportul privind transparența decizională pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.

Buletinul informativ pentru luna Decembrie 2017 poate fi descărcat de aici