Programul de funcționare al instituției

Modificare program audiențe, consiliere a cetățenilor, registratură generală și apostilare a actelor oficiale administrative

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-Raport nr.647251/2020 privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției, propunem următoarele  :

Începând cu data de 18.05.2020, pe perioada stării de alertă, activitățile de primire în audiență, consiliere a cetățenilor și registratura generală, se vor desfășura după următorul program:

 

1.Activitatea de primire în audiență

 • se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit de grav, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței
 • în situația aprobării audiențelor, aceasta se va desfășura într-o singură locație
 • la audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu Prefectul/Subprefectul
 • audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane
 • persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de protecție și să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID 19 stabilite la nivelul instituției
 • spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte
 • modelul cererii de primire în audiență este anexă la prezentul referat. Formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, poate fi accesat la adresa: https:// sb.prefectura.mai.gov.ro /contact;

 

2. Activitatea de consiliere a cetățenilor

Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu prin alte mijloace de comunicare și nu prin prezentarea la sediul instituției. Mijloacele de comunicare alternativă sunt următoarele:

 •  poșta electronică(e-mail) institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro;
 •  formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, care poate fi accesat aici
 • fax: 0269.218177;
 • telefon: 0269.210104, 0269.213121;
 • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 10, cod poștal 550009.

 

3. Activitatea de registratură generală și de primire a petițiilor cetățenilor:

Va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea on-line, a formularelor postate pe site-ul instituției, evitându-se primirea petițiilor direct de la cetățeni sau întocmirea acestora la sediul instituției.

4. Începând cu data de 15.05.2020, pe perioada stării de alertă activitatea de apostilare a actelor oficiale administrative, se va desfășura după următorul program:

 • în intervalul orar 8,00 – 10,00, persoanele fizice/juridice vor depune documentele necesare, prevăzute de legislația în vigoare și care se regăsesc și pe site-ul instituție la următoarea adresă https://sb.prefectura.mai.gov.ro/apostila/
 • în intervalul orar 12,00 – 14,00, se vor elibera actele pentru care s-au   înregistrat solicitările în vederea aplicării apostilei

 

Programul de lucru al aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – județul Sibiu

Luni 08.00 – 16.30
Marți 08.00 – 16.30
Miercuri 08.00 – 16.30
Joi 08.00 – 16.30
Vineri 08.00 – 14:00

Programul de lucru cu publicul al Instituției Prefectului – județul Sibiu

Luni 10.00 – 18.30
Marți 08.00 – 16.30
Miercuri 08.00 – 16.30
Joi 08.00 – 16.30
Vineri 08.00 – 14:00