Rapoarte de aplicare a Legii 52/2003

Raportul privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 poate fi descărcat de aici
Raportul privind transparența decizională pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 poate fi descărcat de aici.