Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

Începând cu data de 18.05.2020, activitatea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu se va realiza în următoarele condiţii:

  1. Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun, la sediul serviciului, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului Județul Sibiu (https://sb.prefectura.mai.gov.ro), în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.
  2. Se menţine măsura suspendării activităţii la punctul de lucru mobil Mediaș.
  3. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată, şi anume, pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, se pot depune fără să mai fie nevoie de prezentarea documentelor din care să rezulte necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii.
  4. Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.
  5. Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciilor publice comunitare de paşapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului este permis în baza programării on-line şi a documentului de identitate prezentat în original. În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original.
  6. Se modifică intervalul de programare on-line pentru preluarea cererii de eliberare a documentelor de călătorie de la 7 minute la 10 minute în vederea asigurării timpului necesar igienizării corespunzătoare după înregistrarea fiecărei cereri.
  7. În ceea ce priveşte ridicarea paşaportului simplu electronic, recomandăm cetăţenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea. În ceea ce priveşte paşaportul simplu temporar, precizăm că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat.
  8. Cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul serviciului în cadrul programului de lucru cu publicul afişat, atât pe site-ul Instituţiei Prefectului Județul Sibiu (https://sb.prefectura.mai.gov.ro), ori prin corespondenţă poştală, cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică la adresa de e-mail pasapoarte-sb@mai.gov.ro.
  9. Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor de la punctul 8 se va face numai în baza documentului de identitate, în original.
  10. În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vor fi respectate următoarele măsuri de protecţie:

 – utilizarea măştilor de protecţie atât de către cetăţeni, cât şi de către personalul structurilor de paşapoarte;

– dezinfectarea, anterior preluării fiecărei cereri, a echipamentelor utilizate;

 – respectarea distanţării fizice de cel puţin 1,5 m.

         În funcţie atât de evoluţia epidemiologică, cât şi de volumul solicitărilor adresate Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu, măsurile urmează a fi adaptate în mod corespunzător.