Raportul narativ referitor la stadiul implementărilor măsurilor prevăzute în SNA/Planul de integritate