Transparență decizională

Raportul privind transparența decizională pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 poate fi descărcat de aici.
Decizia nr.1/19.03.2019 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, estimări pentru anii 2020-2022 poate fi descărcată de aici