Transparență decizională

Decizia privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023 potrivit Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 şi pentru estimărianii 2024-2026 potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale poate fi descărcată de aici.
Raportul privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 poate fi descărcat de aici
Raportul privind transparența decizională pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 poate fi descărcat de aici.