Rapoarte si studii

Anul 2020

Raportul de progres privind implementarea Planului Județean de Măsuri de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul pentru anul 2019 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu sau din instituțiile aflate în subordine poate fi descărcat de aici.

Raportul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Sibiu pe anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Anul 2019

Raportul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţăpe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.

Raportul privind transparența decizională pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Sibiu pe anul 2018 poate fi descărcat de aici
Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate- 2018 poate fi descărcat de aici.

Anul 2018

Anul 2017