Rapoarte si studii

Raportul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţăpe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici

Raportul privind transparența decizională pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Sibiu pe anul 2018 poate fi descărcat de aici
Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate- 2018 poate fi descărcat de aici.