Carieră

ANUNȚ

Instituția Prefectului-Județul Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Andrei Șaguna nr.10, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, a unui post contractual vacant de șofer, treapta profesională I -la Serviciul Financiar, Resurse Umane, Administrativ – Compartimentul Administrativ.

Concursul  se desfășoară la sediul Instituției Prefectului-Județul Sibiu, din Sibiu, str. Andrei Șaguna nr.10 și constă în următoarele probe:

  1. proba scrisă în data de 20 iulie , ora 11.00
  2. proba interviu: se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.   

 

 

ANUNȚ

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Juridic, ID post 393164.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 5 zile /săptămână.

Concursul se desfășoară la sediul Instituției Prefectului-Județul Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.10, Sibiu, jud. Sibiu, conform calendarului următor:

  1. Dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului (însoțite de documentele originale) în perioada: 23 iunie 2022, ora 8 – 12 iulie 2022, ora 16;
  2. Selecția dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor: 13 iulie 2022- 19 iulie 2022; 
  3. Data și ora probei scrise: 25 iulie 2022, ora 10.00;
  4. Data și ora probei interviu: 28 iulie 2022, ora 11.00;

 

ANUNȚ

Instituția Prefectului- Județul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic– Compartimentul Controlul Legalității, Îndrumarea Autorităților Administrației Publice Locale și Procesul Electoral al Instituției Prefectului-Județul Sibiu, în conformitate cu  prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 5 zile /săptămână.

Concursul se desfășoară la sediul Instituției Prefectului-Județul Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.10, Sibiu, jud. Sibiu, conform calendarului următor:

  1. Depunerea dosarelor de înscriere: 20 iunie 2022 – 11 iulie 2022
  2. Selecția dosarelor de înscriere : 12 iulie – 18 iulie 2022
  3. Proba scrisă – va avea loc în data de 21 iulie 2022, ora 10.00;
  4. Proba interviu – va avea loc la data de 26 iulie 2022, ora 11.00.