Carieră

În prezent Instituția Prefectului  – Județul Sibiu nu organizează concursuri de ocupare a posturilor.