Rapoarte

Raport anual pentru anul 2023 privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici în cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

RAPORT ANUAL pentru anul 2023 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Raportul comisiei paritare pentru anul 2023 poate fi descărcat de aici.

RAPORTUL referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă pe perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 poate fi descărcat de aici.

RAPORTUL  DE EVALUARE  a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022 poate fi descărcat de aici.

RAPORTUL  privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 poate fi descărcat de aici.

Raportul anual pentru anul 2022 privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Raportul anual pentru anul 2022 privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu poate fi descărcat de aici.

Raportul comisiei paritare pentru anul 2022 poate fi descărcat de aici.

Planul județean de acțiuni pentru incluziune socială anul 2021 poate fi descărcat de aici.

RAPORTUL referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 poate fi  descărcat de aici.

RAPORTUL  DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 poate fi descărcat de aici.

RAPORT privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 poate fi descărcat de aici

Raportul pentru anul 2020 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu sau din instituţiile aflate în subordine poate fi descărcat de aici.

 

Raportul Instituțional pentru anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul  de evaluare  a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul de progres privind implementarea Planului Județean de Măsuri de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în anul 2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul privind îndeplinirea indicatorilor realizați în anul 2020 conform Planului Județean de Acțiune privind  Incluziunea Socială poate fi descărcat de aici.

Raportul pentru anul 2020 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu sau din instituţiile aflate în subordine poate fi descărcat de aici.

RAPORT privind transparenţa decizională pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 poate fi descărcat de aici.

Raportul de progres privind implementarea Planului Județean de Măsuri de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul pentru anul 2019 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu sau din instituțiile aflate în subordine poate fi descărcat de aici.

Raportul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Sibiu pe anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţăpe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.

Raportul privind transparența decizională pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 poate fi descărcat de aici.
Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Sibiu pe anul 2018 poate fi descărcat de aici
Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate- 2018 poate fi descărcat de aici.