Organizare

3. Carieră

REZULTATE la concursul de ocupare a postului de consilier, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar, Resurse Umane, Administrativ – Compartimentul Financiar-Contabilitate

Nr.crt Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Rezultat
1 Vlad Mihaela 166,99 Admis
2 Soia Peter-Alexandru 127,99 Respins

REZULTATE la concursul de ocupare a postului de consilier juridic, grad profesional superior, în cadrul Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice- Compartimentul Verificarea Legalității, Relația cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral

Nr.crt Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Rezultat
1 Leșan Ramona-Maria 165 Admis
2 Silaghi Ovidiu Dan 144 Respins
3 Popa Florin 85,66 Respins

Afișat 22.02.2019, ora 10.00