Solicitare informații

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați persoanei de mai jos:

Consilier Toma Isabela

Telefon  0269 210 104 interior 111

adresa de email: toma.isabela@prefecturasibiu.ro

Program de funcţionare: 

Luni: 10 – 18.30

Marți-Joi: 8 – 16.30

Vineri: 8 – 14

 

Modificare program audiențe, consiliere a cetățenilor, registratură generală și apostilare a actelor oficiale administrative

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-Raport nr.647251/2020 privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției, propunem următoarele  :

Începând cu data de 18.05.2020, pe perioada stării de alertă, activitățile de primire în audiență, consiliere a cetățenilor și registratura generală, se vor desfășura după următorul program:

 

1.Activitatea de primire în audiență

 • se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit de grav, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței
 • în situația aprobării audiențelor, aceasta se va desfășura într-o singură locație
 • la audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu Prefectul/Subprefectul
 • audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane
 • persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de protecție și să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID 19 stabilite la nivelul instituției
 • spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte
 • modelul cererii de primire în audiență este anexă la prezentul referat. Formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, poate fi accesat la adresa: https:// sb.prefectura.mai.gov.ro /contact;

 

2. Activitatea de consiliere a cetățenilor

Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu prin alte mijloace de comunicare și nu prin prezentarea la sediul instituției. Mijloacele de comunicare alternativă sunt următoarele:

 •  poșta electronică(e-mail) institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro;
 •  formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, care poate fi accesat aici
 • fax: 0269.218177;
 • telefon: 0269.210104, 0269.213121;
 • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 10, cod poștal 550009.

 

3. Activitatea de registratură generală și de primire a petițiilor cetățenilor:

Va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea on-line, a formularelor postate pe site-ul instituției, evitându-se primirea petițiilor direct de la cetățeni sau întocmirea acestora la sediul instituției.

4. Începând cu data de 15.05.2020, pe perioada stării de alertă activitatea de apostilare a actelor oficiale administrative, se va desfășura după următorul program:

 • în intervalul orar 8,00 – 10,00, persoanele fizice/juridice vor depune documentele necesare, prevăzute de legislația în vigoare și care se regăsesc și pe site-ul instituție la următoarea adresă https://sb.prefectura.mai.gov.ro/apostila/
 • în intervalul orar 12,00 – 14,00, se vor elibera actele pentru care s-au   înregistrat solicitările în vederea aplicării apostilei

 

Modelul cererii pentru înscrierea în audiență poate fi descărcat de în format word și în format pdf

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii este  disponibilă aici
Lista informațiilor de interes public este disponibilă aici
Pentru modalitățile de contestare, faceți click aici
Raportul de aplicare a Legii 544/2001 pentru anul 2018 poate fi descărcat de aici