Audiențe

 

Modificare program audiențe, consiliere a cetățenilor, registratură generală și apostilare a actelor oficiale administrative

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-Raport nr.647251/2020 privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției, propunem următoarele  :

Începând cu data de 18.05.2020, pe perioada stării de alertă, activitățile de primire în audiență, consiliere a cetățenilor și registratura generală, se vor desfășura după următorul program:

 

1.Activitatea de primire în audiență

La prefect/subprefect, în baza cererii de primire în audiență, formulată în scris şi care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării, pentru persoanele care se prezintă la sediul instituției. Modelul Cererii de înscriere în audiență poate fi descărcat  în format word de aici, iar formularul PDF de aici.

  1. Persoanele fizice/juridice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu și prin alte mijloace de comunicare alternativă :
   • poșta electronică(e-mail) instituțiaprefectului@prefecturasibiu.ro;
   • formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, care poate fi accesat la https://sb.prefectura.mai.gov.ro /contact/;
   • fax: 0269.218177;
   • telefon: 0269.210104, 0269.213121;
   • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Sibiu, str. Andrei Șaguna 10, cod poștal 550009.
  2. După înregistrarea cererii în sistemul de gestiune a documentelor  și în funcție de rezoluția conducerii instituției, compartimentul relații cu publicul realizează programarea audiențelor și comunică solicitanților data la care se acordă audiența telefonic, scris sau video.
  3. Prin rezoluție scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate din cadrul instituției.
  4. Dacă obiectul cererii de primire în audiență are același conținut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă prefectului/subprefectului se conexează şi se clasează sau, după caz, se repartizează la compartimentul relații cu publicul/compartimentului de specialitate.
  5. Înscrierea în audiențe acordate de către prefect/subprefect se va face în scris cu cel puțin o săptămână înaintea acordării audienței.
  6. Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma unei audiențe nu mai pot beneficia de încă o audiență având același subiect.
  7. Prefectul sau subprefectul pot dispune primirea în audiență fără să existe o cerere scrisă în acest sens.

2. Activitatea de consiliere a cetățenilor

Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu prin alte mijloace de comunicare și nu prin prezentarea la sediul instituției. Mijloacele de comunicare alternativă sunt următoarele:

 •  poșta electronică(e-mail) institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro;
 •  formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, care poate fi accesat aici
 • fax: 0269.218177;
 • telefon: 0269.210104, 0269.213121;
 • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 10, cod poștal 550009.

 

3. Activitatea de registratură generală și de primire a petițiilor cetățenilor:

Va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea on-line, a formularelor postate pe site-ul instituției, evitându-se primirea petițiilor direct de la cetățeni sau întocmirea acestora la sediul instituției.

4. Începând cu data de 15.05.2020, pe perioada stării de alertă activitatea de apostilare a actelor oficiale administrative, se va desfășura după următorul program:

 • în intervalul orar 8,00 – 10,00, persoanele fizice/juridice vor depune documentele necesare, prevăzute de legislația în vigoare și care se regăsesc și pe site-ul instituție la următoarea adresă https://sb.prefectura.mai.gov.ro/apostila/
 • în intervalul orar 12,00 – 14,00, se vor elibera actele pentru care s-au   înregistrat solicitările în vederea aplicării apostilei