Permise auto și înmatriculări

ATENȚIE: În ziua de 29 noiembrie 2021 activitățile  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu (preschimbare permis de conducere/înmatriculări/radieri, transcrieri, eliberări de numere, eliberări de documente, etc.) se va desfășura conform programărilor.

 

Începând cu luna decembrie 2020, taxele aferente serviciilor de eliberare a permiselor de conducere și înmatriculări se pot achita on-line, pe site-ul www.drpciv.ro, odată cu efectuarea programării.
Pașii care descriu efectuarea plății se regăsesc în acest video

 

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  informează că, începând cu data de 01.10.2020, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise vor putea fi achitate, astfel:

 

 1. Tarifele reprezentând contravaloarea:
 • certificatelor de înmatriculare,
 • autorizațiilor de circulație provizorie,
 • permiselor de conducere ,

se vor încasa exclusiv în CONT BCR : RO94RNCB0082000367331018, beneficiar:       Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

 • virament,
 • mijloace de plată online,
 • Sistemul național electronic de plată online (N.E.P) – ghișeul.ro
 • POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaționalizare.
 • mandat poștal,
 • alte mijloace de plată, prevăzute de lege.

 

ATENȚIE: Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu !

 

 

 1. Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferential sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile trezoreriei, conform Anexei (lista conturi Trezorerie) prin :
 • virament;
 • mandat poștal,
 • numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului , în condițiile legii.

 

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitatea.

 

 

Vă informăm că începând cu data de 29.06.2020, se reia activitatea de examinare la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia. Acest lucru se face cu respectarea tuturor reglementărilor privind limitarea și răspândirea COVID-19.

În ceea ce privește susținerea probei teoretice și accesul în sala de examen, acestea se vor efectua exclusiv în baza unei programări online. Acestea vor putea fi efectuate pe site-ul www.drpciv.ro  (secțiunea servicii online), Înregistrare dosar examinare, începând cu data de 26.06.2020 ora 08.00.

Accesul în sediul serviciului va fi permis cu maxim 5 minute înainte de ora programării pentru a evita așteptarea suplimentară și aglomerarea în spațiile destinate publicului. Pentru înregistrarea în vederea susținerii probei teoretice, candidații vor avea asupra lor actul de identitate precum și dosarul de examinare.

Nerespectarea intervalului orar atrage după sine anularea programării, urmând ca testarea/înregistrarea candidatului  să se efectueze doar în baza unei noi programare, făcute în baza aceleiași proceduri descrisă mai sus.

Examenul la proba teoretica se va susține în următoarele locații, astfel:

Municipiul SIBIU

 • Luni în intervalul orar 09.00 – 12.00
 • Marți în intervalul orar 09.00 – 12.00
 • Joi în intervalul orar 09.00 – 12.00

Municipiul MEDIAS

 • Miercuri în intervalul orar 10.00 – 14.00

 

La desfășurarea probei practice candidații vor avea asupra lor dosarul de examinare și actul de identitate.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,  se menține, pentru o perioadă de:
– 90 de zile, de la data încetării stării de urgență, în cazul permiselor de conducere;
– 45 de zile, de la data încetării stării de urgență, pentru autorizațiile de circulație provizorie.
Totodată se menține și valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități, documente care au expirat în interiorul stării de urgență,  pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.