Permise auto și înmatriculări

Telefon de contact: 0269 21 77 94
Email: permise-inmatriculari-sb@mai.gov.ro

 

Începând cu luna decembrie 2020, taxele aferente serviciilor de eliberare a permiselor de conducere și înmatriculări se pot achita on-line, pe site-ul www.drpciv.ro, odată cu efectuarea programării.
Pașii care descriu efectuarea plății se regăsesc în acest video

 

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  informează că, începând cu data de 01.10.2020, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise vor putea fi achitate, astfel:

 

 1. Tarifele reprezentând contravaloarea:
 • certificatelor de înmatriculare,
 • autorizațiilor de circulație provizorie,
 • permiselor de conducere ,

se vor încasa exclusiv în CONT BCR : RO94RNCB0082000367331018, beneficiar:       Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

 • virament,
 • mijloace de plată online,
 • Sistemul național electronic de plată online (N.E.P) – ghișeul.ro
 • POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaționalizare.
 • mandat poștal,
 • alte mijloace de plată, prevăzute de lege.

 

ATENȚIE: Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu !

 

 

 1. Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferential sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile trezoreriei, conform Anexei (lista conturi Trezorerie) prin :
 • virament;
 • mandat poștal,
 • numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului , în condițiile legii.

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN CADRUL SEDIULUI PRINCIPAL DIN SIBIU

Depunerea documentelor în vederea înmatriculării, transcrierii, radierii, eliberării autorizației de circulație provizorie (doar în baza programărilor online):

 • Luni, Marți, Joi: 8.30 – 14.00;
 • Miercuri: 8.30 – 18.00;
 • Vineri: 8.30 – 12.00.
Păstrarea combinației numărului de înmatriculare precum și solicitările pentru confecționarea plăcuțelor de înmatriculare declarate pierdute/furate/deteriorate sau a plăcuțelor de înmatriculare de culoare verde, se realizează la ghișeele serviciului, fără programare onlineîn intervalul orar 08.30-12.00 în zilele de Luni, Marți, Joi și Vineri și în intervalul orar 08.30 –  17.30 în ziua de Miercuri

Solicitările de radiere ca urmare a dezmembrării, în cadrul programului de reînnoire a parcului auto se pot depune fără programare în zilele de Luni și Miercuri în intervalul orar 14.00-15.00.

Pentru persoanele fizice sau juridice care solicită o combinație la rând a numărului de înmatriculare, dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare vor fi eliberate pe loc, iar pentru o combinație preferențială, dacă aceasta este disponibilă, în aceeași zi sau în ziua lucrătoare următoare, astfel:

ELIBERĂRI DOCUMENTE/PLĂCI (fără programare online):

  • Luni, Marți, Miercuri și Joi 15.00-16.00;
  • Vineri 12.15-13.00.

SUSȚINEREA PROBEI TEORETICE:

 • Luni, Marți, și Joi în intervalul orar: 09.00-12.00 (doar în baza programărilor online, efectuate pe site-ul drpciv.ro – secțiunea înregistrare dosar examinare).

PROGRAMARE/REPROGRAMARE PROBA PRACTICĂ:

 • Marți și Joi: 15.00 – 16.00 (fără programare online).

PRESCHIMBARE PERMISE DE CONDUCERE ROMÂNEȘTI SAU EMISE DE AUTORITĂȚI STRĂINE  (doar în baza programărilor online doar pe site-ul www.dprciv.ro)

 • Luni în intervalul orar: 9.00 – 16.00
 • Marți și Joi în intervalul orar: 12.30 – 15.00
 • Vineri în intervalul orar: 8.30 – 12.30

ELIBERĂRI DOVEZI ÎNLOCUITOARE PERMISE DE CONDUCERE ȘI PERMISE DE CONDUCERE (fără programare online)

 • Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri în intervalul orar: 13.00 – 16.00

AUDIENȚE ȘEF SERVICIU:

 •    Luni, Marți și Joi în intervalul orar: 12.00-13.00

Activitatea de primire, înregistrare, examinare și soluționare a petițiilor sau de sesizare a diverselor probleme, ori de consiliere, se va desfășura de luni până joi, în intervalul orar 10.00-13.00 la sediul serviciului din municipiul Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr.10, jud. Sibiu sau la adresa de e-mail: permise-inmatriculari-sb@mai.gov.ro

Apelurile telefonice (0269/217794) se vor prelua de Luni până Vineri în intervalul orar 10.00-14.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN CADRUL  CENTRULUI SECUNDAR DIN MEDIAȘ

Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru”, Nr.17, Județul Sibiu

Depunere documente în vederea înmatriculării, transcrierii, radierii sau eliberării autorizației de circulație provizorie în zilele de Marți și Joi (fără programare online) în intervalul orar 11.00-13.30.

Eliberare documente în zilele de Marți și Joi în intervalul orar 13.30-14.00.

Susținerea probei teoretice în ziua de Miercuri (doar în baza programărilor online efectuate pe site-ul www.drpciv.ro – secțiunea înregistrare dosar examinare) în intervalul orar 10.00-13.00.

Programări/reprogramări proba practica în ziua de Miercuri (fără programare online) în intervalul orar 13.00-14.00.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,  se menține, pentru o perioadă de:
– 90 de zile, de la data încetării stării de urgență, în cazul permiselor de conducere;
– 45 de zile, de la data încetării stării de urgență, pentru autorizațiile de circulație provizorie.
Totodată se menține și valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități, documente care au expirat în interiorul stării de urgență,  pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.