Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Componența   Comisiei Județeane pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi găsită aici.

Regulamentul Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Porprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu aprobat prin Hotărârea nr. 1521-31.05.2022 poate fi descărcat de aici.

HOTĂRÂREA  NR. 1578 privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi modul de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor aprobat prin Hotărârea Comisiei  Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu nr. 1521/31.05.2022, modificat și completat prin Hotărârea  nr. 1550/19.10.2022 poate fi descărcată de aici.

Hotărârea nr.1550 -19.10.2022 privind modificarea Regulamentului Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu poate fi descărcată de aici.