Comunicat de presă – Ședința Colegiului Prefectural

Azi, 31.10.2023, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect Mircea Dorin Crețu și a avut următoarea ordine de zi:

 1. Prevenirea incendiilor la gospodăriile din mediul rural. Principii și tipuri de intervenții. Incendiile de locuințe și anexe gospodărești în contextul creșterii numărului de arderi de vegetație uscată.

Tema a fost prezentată de Anastasiu Laurențiu – Locțiitor șef ISU Sibiu din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”căpitan Dumitru Croitoru” al județului Sibiu.

     În fiecare an, în perioada de referință, au loc activități de îndrumare și control efectuate de către personalul Inspecției de Prevenire. Acestea au vizat atât adulții, cât și copiii, având ca teme principale evitarea improvizațiilor la sistemele electrice și de încălzire, pericolul jocului copiilor cu focul, prevenirea arderilor de vegetație uscată și la fondul forestier, utilizarea corectă a sistemelor de încălzire etc, în special cele cu impact asupra gospodăriilor populației.

         Mesajele de informare preventivă sunt, de asemenea, diseminate prin intermediul rețelelor de socializare și în cadrul emisiunilor radio/tv.

     Principii și tipuri de intervenții. Cauze frecvente de producere a incendiilor la locuinţele şi anexele gospodăreşti din mediul rural.

 

     Statistica din ultimii ani arată că la nivel naţional a crescut îngrijorător numărul incendiilor la gospodăriile cetăţenilor.Incendiile produse la gospodăriile cetăţeneşti în ultimii zece ani au fost generate în majoritatea cazurilor de:

 • Instalaţii electrice (16%).
 • Focuri deschise (16%).
 • Coşuri de fum (12%).
 • Fumatul (12%)
 • Jocul copiilor cu focul (10%)
 • Acţiuni intenţionate (9%)
 • Mijloace de încălzire defecte sau cu improvizaţii (7%)
 • Cenuşa, jar şi scântei de la sistemul de încălzire (7%)
 • Autoaprinderea (6%)
 • Aparate electrice sub tensiune (5%).

Incendiile de locuințe și anexe gospodărești în contextul creșterii numărului de arderi de vegetație uscată. O caracteristică aparte a incendiilor de vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale o reprezintă propagarea cu repeziciune şi pe suprafeţe mari datorată vântului, gradului de uscare al acestora, modului de depozitare etc. Pe timpul incendiului se degajă temperaturi medii şi cantităţi însemnate de fum.

                     Comitetele Locale pentru Situații de Urgență dispun, conform atribuțiilor legale, luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea producerii unor situații de urgență, urmărind cu prioritate:

 • Interzicerea arderilor de resturi vegetale în gospodării, de către cetățenii localității pe timpul nopții, în perioadele de secetă excesivă, sau vânt puternic; de asemenea, lăsarea nesupravegheată a focului în gospodăriile cetățenești, în cazul în care se dă foc resturilor vegetale sau în alte situații, este interzisă;
 • Intensificarea controalelor membrilor compartimentului de prevenire din cadrul S.V.S.U. la gospodăriile cetățenești, în vederea informării și avertizării acestora cu privire la pericolul de izbucnire a incendiilor și alte pericole la care sunt expuși datorită lăsării nesupravegheate a focului;

       Anul trecut, în Europa, peste 830.000 de hectare de terenuri au fost distruse de flăcări, inclusiv păduri din zone protejate, arată datele instituțiilor europene. Pierderile sunt estimate la 2,5 miliarde de euro. O treime din suprafețele afectate au fost în Spania. Țara noastră este pe locul doi în ceea ce privește mărimea suprafețelor arse, cu peste 160.000 de hectare distruse.

       Anul trecut, în România, s-au produs aproape 24.000 de incendii de vegetație, cu 84% mai multe decât în anul 2021. Nu de puține ori flăcările s-au extins la locuințe sau anexe și nu au fost doar pagube materiale. Anul trecut, din cele 50 de victime ale incendiilor de vegetație, 15 au murit, de aproape patru ori mai multe decât în anul 2021.

 1. Evaluarea activităților desfășurate de efectivele de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, pe linia localizării persoanelor dispărute.

Domnul Tiberiu Iulian Ivancea  din cadrul IPJ Sibiu a prezentat situația de bilanț a activităților desfășurate de efectivele de specialitate pe linia persoanelor dispărute.

In anul 2023, la nivelul I.P.J Sibiu,  s-a reclamat dispariţia unui număr de 254 de persoane (176 minori şi 78 persoane majore), fiind puse în urmărire naţională dar şi internaţională (minorii obligatoriu).

A fost clarificată situaţia pentru un număr de 227 persoane (156 minori si 71 persoane majore), astfel că la sfârşitul perioadei analizate au rămas în evidenţă un număr de 27 persoane dispărute (20 minori și 7 persoane majore).

În afara celor 56 de cazuri rămase în lucru din anul 1990 și până în prezent, în care se desfășoară activități de investigare, cercetare și comparații criminalistice, în evidența pasivă a IPJ Sibiu se mai află în prezent 4 cazuri. În aceste cazuri se efectuează periodic numai comparații criminalistice (de către un lucrător al Serviciului Criminalistic), cercetările putând fi reluate oricând apar noi informații.

Totodata, din totalul de 254 dosare de disparitie inregistrate in perioada 01.01.2023 – 16.10.2023, un nr. de 93 dosare, reprezinta plecari voluntare si repetate din cadrul centrelor de plasament administrate de catre D.G.A.S.P.C Sibiu.

Astfel, din totalul disparitiilor ramase active la data de 16.10.2023, 67% reprezinta plecari voluntare si repetate ale minorilor din centrele de plasament.

Avand in vedere dificultatile cu care ne confruntam in ceea ce priveste disparitia minorilor institutionalizati in cadrul D.G.A.S.P.C si pentru eficientizarea activitătii pe linia persoanelor disparute, propunem următoarele masuri:

 • Privind plecarile voluntare repetate din cadrul Centrelor de Plasament, propunem efectuarea unor intalniri de lucru multiinstitutionale in vederea identificarii si stabilirii de masuri pentru prevenirea disparitiilor din Centrele de Plasament si implicit diminuarea riscului victimal;
 • Intensificarea pazei la nivelul fiecarui Centru de Plasament in vederea prevenirii plecarilor voluntare repetate;
 • Conform Cap.IV, art.4, lit.c, din Protocolul de Colaborare nr. 906463 din 29.06.2021 efectuarea primelor verificări cu personalul propriu din cadrul D.G.A.S.P.C, în vederea identificării minorilor plecati voluntar din cadrul Centrului de Plasament in imediata apropiere a centrului.
 • Informarea scrisă și cu celeritate a I.P.J Sibiu cu privire la fuga minorilor din cadrul centrelor de plasament aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Sibiu, informare ce trebuie să cuprindă conform Cap.IV, art.4, lit.d, din Protocolul de Colaborare nr. 906463 din 29.06.2021, acordul de mediatizare al Centrului de plasament, semnalmentele, obiectele vestimentare, semnele particulare si o fotografie recenta ale minorului plecat voluntar;
 • Colaborarea permanenta intre I.P.J Sibiu si D.G.A.S.P.C cu privire la situatia minorilor institutionalizati.

 1. Monitoringul integrat și calitatea resurselor de apă din bazinul hidrografic Olt, aferent județului Sibiu.

 

In anul 2022 activitatea de monitorizare a calităţii apelor la nivelului Bazinului Hidrografic Olt – jud. Sibiu a fost realizată conform Sistemului Naţional Integrat al Apelor realizat în baza Directivei Cadru Apă şi Directivei 2006/118EC privind protecţia Apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării,  transpusă în legislaţia naţională prin HG 53/2009. Evaluarea stării ecologice/potenţial ecologic şi stării chimice a apei, s-a realizat pe corpuri de apă, în conformitate cu metodologia ICIM, elaborată în baza Directivei Cadru a Apei.

Pentru evaluarea stării ecologice/potenţial ecologic pentru corpurile de apă naturale/ puternic modificate, s-au luat în considerare elementele de calitate biologice, elementele de calitate fizico-chimice generale, poluanţii specifici, precum şi elementele de calitate hidro-morfologice.

 Elementele biologice sunt luate în considerare în definirea celor cinci clase de calitate: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă, având la bază principiul conform căruia elementele biologice sunt integratorul tuturor tipurilor de presiuni.

  Pentru elementele fizico-chimice generale şi poluanţi specifici pentru care s-au elaborat limite, s-au stabilit trei clase de calitate: foarte bună, bună şi moderată. Starea finală pentru elementele fizico-chimice suport, se obţine aplicând principiul „cel mai defavorabil caz”.

În ceea ce privește Subsistemul Râuri pe parcursul anului 2022 au fost evaluate 22 de corpuri de apă de suprafață cu 33 de secțiuni, după cum urmează:

 • pentru stabilirea stării ecologice, 20 corpuri de apă de suprafațănaturale cu 28 de secțiuni, prin monitorizarea elementelor biologice şi a elementelor suport.
 • pentru stabilirea potențialului ecologic au fost monitorizate 3 corpuri de apă de suprafață puternic modificate cu 5 secțiuni.

 

 1. Diverse.

 La această secțiune din Ordinea de zi a ședinței, doamna Monica Moldovan, Consilier superior în cadrul Instituției Prefectului -județul Sibiu a prezentat stadiul proiectului de investiție “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU”

În conformitate cu solicitarea formulată prin adresa nr. 59589/11.05.2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de monitorizare lunară în cadrul Colegiului Prefectural, a obiectivului de investiție finanțat prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) – “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” raportat la luna septembrie 2023, stadiul proiectului este următorul:

 1. Au fost eliberate toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, pentru obținerea autorizației de construire,

 1. În vederea obținerii autorizației de construire, se va depune la Consiliul Județean Sibiu (emitentul autorizației), întreaga documentație solicitată,

3.După eliberarea autorizației de construire, aceasta va fi încărcată de către Primăria Moșna în platforma digitală „investitii.mdlpa.ro” împreună cu toate avizele obținute, astfel încât contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să poată fi semnat.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro