Comunicat de presă

În cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, domnul Adrian-Ioan Veștea Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, a semnat pentru județul Sibiu, în perioada 31.07.2023 și până în prezent, încă 10 contracte de finanțare în valoare totală de 78.785.273,99 lei, după cum urmează:

    1.Reabilitare trotuare în comuna Marpod – 5.934.108,72 lei,

  1. Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea infrastructurii de transport pe strada Unirii din orașul Avrig – 14.032.038,02 lei,
  2. Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 3+420 – Consiliul Județean Sibiu – 5.185.936,76 lei,
  3. Extindere rețele hidroedilitare, comuna Cristian, județul Sibiu – 3.062.503,12 lei,
  4. Reabilitarea drumuri în comuna Roșia, județul Sibiu – 12.000.000,00 lei,
  5. Reabilitare străzi în satele din comuna Iacobeni, județul Sibiu – 10.500.000,00 lei,
  6. Alimentare cu apă în satul Colun, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu – 4.885.729,91 lei,
  7. Reabilitare pod pe DJ 105H Arpașu de Sus, km 5+382 – Consiliul Județean Sibiu – 6.200.837,59 lei,
  8. Construire pod pe DJ 104F, Săcădate- Nou Român la km. 24+400 – Consiliul Județean Sibiu – 8.866.471,33 lei,
  9. Redimensionare și extindere conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă cu recuplare 35 branșamente, mărire capacitate S.R.M.P. localitatea Sadu, zona Tocile com. Sadu, jud. Sibiu – 8.117.648,54 lei.

Contractele semnate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” vizează modernizarea infrastructurii de transport, alimentare cu apă și extindere rețele hidroedilitare, redimensionarea și extinderea unor conducte de distribuție a gazelor naturale, construirea sau reabilitarea unor poduri și reabilitare trotuare.

Prin implementarea acestora se asigură creșterea calității vieții în localitățile de pe raza județului Sibiu.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro