Comunicat de presă – Pestă porcină africană

Ca urmare a confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană într-o gospodărie din localitatea Presaca comuna Păuca, astăzi, 6 decembrie 2023 a avut loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu.

În cadrul ședinței s-a prezentat și aprobat Planul de măsuri privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană,  pentru care s-a stabilit realizarea următoarele activități:

  • Se instituie în jurul focarului o zonă de protecție de 3 km, pe raza localității PRESACA; fonduri de vânătoare FV 17 SANGATIN, FV 18 PAUCA, din județul SIBIU, FV 43 VINGARD, din județul Alba.
  • De asemenea, pe o raza de 10 km in jurul focarului, se instituie o zonă de supraveghere, care include si zona de protecție, pe raza localităților: PAUCA, BROSTENI, BOGATU ROMAN, ARMENI, ALAMOR, GUSU, LUDOS si SANGATIN , fonduri de FV 19 vânătoare OCNA SIBIULUI, din județul SIBIU, și localitățile BOZ, DOSTAT, SPRING, UNGUREI si ROSIA DE SECAS, fondul de vânătoare FV 44 OHABA, din județul ALBA.
  • In aceste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii, vor aplica măsurile stabilite in legislația comunitară specifică: Regulamentul (UE)2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor si Regulamentul Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei de completare a Regulamentului 429/2016 in ceea ce privește normele de prevenire si control al anumitor boli listate.
  •  Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control si raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, prin Directorul Executiv.
  •  Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu prevederile H.G. 984/2005 cu modificările ulterioare.

Evaluarea animalelor și produselor se va derula conform  Hotărârii de Guvern  nr. 1214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. În cazul acestui focar, în funcție de rezultatul anchetei epidemiologice efectuate de medicul veterinar oficial, se va acorda despăgubirea suinelor, pentru exploatația in cauză, conform legislației in vigoare.

S-a  decis uciderea suinelor existente în exploatație la momentul acesta, în număr de 11 capete porc gras,  prin metoda “ucidere prin asomare cu pistol cu glonț captiv și decerebrare prin spinalizare”, acțiune care se va efectua in cursul zilei de 06.12.2023,în vederea limitării răspândirii bolii.

 Neutralizarea cadavrelor rezultate din controlul bolii se va realiza prin ecarisare alternativă,  îngropare în situ,  pe raza localității Presaca, actiune urmata de dezinfectii repetate, realizate de catre reprezentantii DSVSA Sibiu.

Istoric

 

In după-amiaza zilei de 29.11.2023,  medicul veterinar de liberă practică împuternicit de la CSV Pauca, s-a deplasat in exploatația din Presaca, comuna Păuca, ca urmare a notificării proprietarului privind instalarea următoarelor semne clinice, la un număr de trei capete suine din 19 existente, din gospodăria sa: decubit, inapetență, diaree. S-a instituit un tratament cu antibiotice și antiinflamatoare.

In data de 30.11.2023, s-au înregistrat primele trei capete moarte, animale de la care s-au recoltat probe de seturi de organe care au fost trimise la DSVSA Alba, în vederea efectuării examenelor de laborator. Alte 5 capete suine au murit în perioada 30.11.2023 – 04.12.2023.      Neutralizarea cadavrelor s-a realizat prin ecarisare alternativă,  îngropare în situ,  pe raza localității Presaca.

 Examenul virusologic efectuat pe probele recoltate a fost POZITIV, conform B.A. 13731/04.12.2023 emis de către LSVSA ALBA.

 Precizam că este primul focar de PPA, declarat pe raza județului Sibiu în acest an.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro