Comunicat de presă – Pestă Porcină Africană

Ca urmare a confirmării a celui de al doilea focar de Pestă Porcină Africană într-o altă gospodărie din localitatea Presaca comuna Păuca, astăzi, 8 decembrie 2023 a avut loc în sistem on-line ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu.

În cadrul ședinței s-a prezentat și aprobat Planul de măsuri privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană,  pentru care s-a stabilit realizarea următoarele activități:

–                           Se instituie în jurul focarului o zonă de protecție de 3 km, pe raza localității PRESACA; fonduri de vânătoare FV 17 SANGATIN, FV 18 PAUCA, din județul SIBIU, FV 43 VINGARD, din județul Alba.

–                           De asemenea, pe o raza de 10 km in jurul focarului, se instituie o zonă de supraveghere, care include si zona de protecție, pe raza localităților: PAUCA, BROSTENI, BOGATU ROMAN, ARMENI, ALAMOR, GUSU, LUDOS si SANGATIN , fonduri de FV 19 vânătoare OCNA SIBIULUI, din județul SIBIU, și localitățile BOZ, DOSTAT, SPRING, UNGUREI si ROSIA DE SECAS, fondul de vânătoare FV 44 OHABA, din județul ALBA.

–                           In aceste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii, vor aplica măsurile stabilite in legislația comunitară specifică: Regulamentul (UE)2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor si Regulamentul Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei de completare a Regulamentului 429/2016 in ceea ce privește normele de prevenire si control al anumitor boli listate.

–                           Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control si raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, prin Directorul Executiv.

–                           Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu prevederile H.G. 984/2005 cu modificările ulterioare.

Evaluarea animalelor și produselor se va derula conform  Hotărârii de Guvern  nr. 1214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. În cazul acestui focar, în funcție de rezultatul anchetei epidemiologice efectuate de medicul veterinar oficial, se va acorda despăgubirea suinelor, pentru exploatația in cauză, conform legislației in vigoare.

      S-a  decis  uciderea suinelor existente in exploatație, în număr de 34 capete porc gras si tineret,  prin metoda “ucidere prin asomare cu pistol cu glonț captiv și decerebrare prin spinalizare”, acțiune care se va efectua in cursul zilei de 08.12.2023, în vederea limitării răspândirii bolii.

      Neutralizarea cadavrelor rezultate din controlul bolii se va realiza prin ecarisare alternativă,  îngropare în situ,  pe raza localității Presaca, acțiune urmată de dezinfecții repetate, realizate de către reprezentanții DSVSA Sibiu.

Istoric

                În dimineața zilei de 06.12.2023, medicul veterinar de libera practica împuternicit de la CSV Păuca s-a deplasat în exploatația din Presaca, comuna Păuca, ca urmare a notificării proprietarului privind instalarea unor semne clinice la un porc. Ajuns la fața locului medicul veterinar a găsit un porc mort de la care a recoltat un set de organe in vederea efectuării examenelor de laborator. La examenul clinic efectuat suinelor din exploatație, un număr de doua suine prezentau hipertermie 40.3ºC, inapetență și mers vaccilant. In exploatația respectivă exista un număr total de 38 de suine.

S-a înregistrat moartea unui număr total de 4 capete porcine în perioada 06-08.12.2023, neutralizarea cadavrelor realizându-se prin ecarisare alternativă,  îngropare în situ,  pe raza localității Presaca.

Examenul virusologic efectuat pe proba recoltată a fost POZITIV, conform B.A. 13792/07.12.2023 emis de către LSVSA ALBA.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro