Comunicat de presă

Locurile de parcare rezervate gratuit Instituției Prefectului – Județul Sibiu

Rezervarea gratuită pe domeniul public al municipiului Sibiu  a patru locuri de parcare destinate Instituției Prefectului-Județul Sibiu și amplasate pe frontul clădirii din str. Andrei Șaguna nr. 10, are la bază trei aspecte care privesc cadrul legal de desfășurare a activității instituției:

  • acțiuni de protocol: pentru autoturismele care asigură deplasarea delegațiilor oficiale aparținând corpului diplomatic, demnitarilor, reprezentanților instituțiilor statului
  • acțiuni operative: desfășurarea optimă a atribuțiilor prevăzute în Codul Administrativ. Aceste locuri sunt ocupate de autoturismele care asigură deplasarea reprezentanților instituțiilor (membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, membrii Colegiului Prefectural, membrii a altor comisii constituite prin ordin de prefect. Cele 4 locuri de parcare deservesc și autovehiculele care asigură transportul în activități ce țin de organizarea și desfășurarea procesului electoral).
  • acțiuni de securitate.

Instituția Prefectului-Județul Sibiu este obiectiv al Ministerului Afacerilor Interne a cărui pază se asigură cu efective de jandarmi, în conformitate cu prevederile:

  • 66, alin 1. din Legea nr. 333/2003
  • 13, alin. 1, lit. I din Legea nr. 550/2004
  • Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 1486/2005, lit. d, pct. 5
  • Ordin al Ministrului Afacerilor Interne-clasificat.

Instituția nu deține locuri de parcare subterane. Acestea sunt doar învecinate clădirii, fiind proprietate a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

În curtea Instituției Prefectului există amenajate locuri de parcare. Acestea sunt destinate atât celor zece mașini de serviciu, cât și celor ale instituțiilor care își desfășoară activitatea în clădirea Instituției Prefectului-Județul Sibiu (Agenția Națională Antidrog, Direcția Generală Anticorupție și Structura Teritorială Probleme Speciale).

Ele asigură locul de parcare și pentru autovehiculele firmelor care prestează servicii contractuale.

Expert,

Cristina Muntean