Comunicat de presă

Ședința solemnă cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Crețu, a dat curs invitației adresate de Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România ocazionate de împlinirea a 25 de ani de la înființare și a participat la ședința solemnă.

„Timpul care s-a scurs de atunci a dovedit viabilitatea acestei structuri asociative prin proiectele de dezvoltare ale comunității pe care dumneavoastră, aleșii locali, le-ați realizat și care au adus beneficii întregii comunități… Cunoscând cel mai bine cauzele ce determină decalajele dintre mediul rural și cel urban ați reușit să stabiliți prioritățile și măsurile ce se impun pentru diminuarea acestor discrepanțe” a subliniat prefectul județului în alocuțiunea sa.

Apoi, domnul Mircea Crețu s-a referit la modul în care, în ultimul sfert de secol, membrii Asociației Comunelor din România au  prezervat tradiția și au adus un val nou de energie creatoare și optimism pentru viitorul comunităților locale. Aleșii locali au dezvoltat rețele de cooperare descentralizată, dând o nouă dimensiune dezvoltării durabile a mediului rural românesc, implicării sociale, inițiativelor agroecologice pentru dezvoltare rurală sustenabilă.

Ca simbol al recunoștinței profunde pentru altruismul, etica profesională desăvârșită și eforturile depuse permanent în direcția dezvoltării spiritului comunității Asociației Comunelor din România, i-a fost acordată domnului prefect Mircea Crețu Diploma de Excelență.

EXPERT,

CRISTINA MUNTEAN