Comunicat de presă

Reuniunea Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica minorității germane din România

Prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Crețu, a dat curs invitației adresate de Ministerul Afacerilor Externe și participă în aceste zile la a XXV-a reuniune a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica minorității germane din România, care se desfășoară la Berlin.

În prezentarea sa asupra efectelor pozitive ale ajutoarelor statului român  acordate minorității germane din județul Sibiu, prefectul Crețu a  subliniat că, proiectele discutate și convenite servesc protejării, punerii în valoare și dezvoltării identității etnice si culturale, lingvistice și spirituale a minorității germane din România și a patrimoniului material și imaterial al acesteia, contribuind la conviețuirea armonioasă și prosperă a comunităților.

Cei patru piloni pe care s-a conturat activitatea reprezintă domeniul serviciilor sociale, măsurile recuperatorii, recensământul populației și locuințelor 2021 precum și menținerea identității etnice și culturale proprii. Cererea foarte mare de locuri în grădinițele și școlile cu predare în limba germană, dovedește că, viitorul demografic al minorității germane este determinat de capacitatea de reproducție etnoculturală.

Comisia a fost înființată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa, încheiat la București la 21 aprilie 1992.