Comunicat de presă

Continuitatea procesului de vaccinare se va menține și în zilele de sărbători legale, dată fiind situația epidemiologică actuală și importanța asigurării accesului la vaccinare a persoanelor care sunt deja programate în PNPV.

 

In funcție de adresabilitate și de capacitatea centrului de vaccinare, se poate decide reducerea temporară a programului de lucru și a numărului de echipelor vaccinatoare, astfel încât să nu se afecteze buna desfășurare a procesului de vaccinare.

 

Pentru cunoașterea din tip a programului Centrului de vaccinare, se vor lua măsuri pentru afișarea, la loc vizibil, a programului de lucru, atât în centrele de vaccinare, cât și pe site-ul Direcției de Sănătate Publică din fiecare județ și a municipiului București.

 

Expert,

Cristina Muntean