Comunicat de presă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu a adoptat Hotărârea 44/12.09.2020  cu  privire la  modificarea unor scenarii adoptate inițial în Hotărârea 43/10.09.2020 precum și completarea cu unităţile de învăţământ particular, cluburile sportive şi Palatul Copiilor din Sibiu prin anexele 1a şi 2a.

Conform Hotărârii 44/2020 s-au modificat scenariile în următoarele unități de învățământ după cum urmează:

  • Grădinița cu Program Prelungit ”Frații Grimm”Sibiu, trece din scenariul 2 în scenariul 3;
  • Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu trece din scenariul 3 în scenariul 2;
  • Liceul Teoretic Baptist ”Bretania” Sibiu 9structura la Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu) trece din scenariul 3 în scenariul 1;
  • Colegiul Tehnic ”Cibinium” Sibiu trece din scenariul 3 în scenariul 1.

Andreea Ștefan

Purtător de Cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro