Comunicat de presă

În conformitate cu Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 133 din 29.08.2023 privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și în baza art. 275 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, domnul prefect Mircea Dorin Crețu a emis Ordinul Prefectului nr. 452 din 30.08.2023 privind constituirea de comisii mixte pentru efectuarea de controale la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).

În perioada 30.08-31.10.2023, comisia, alcătuită din reprezentanți ai Corpului de Control al Prefectului, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (CNCCIR), Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), Garda Națională de Mediu (GNM), Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu (ISU), Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu (IPJ), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Autoritatea Vamală Română (AVR), Autoritatea Rutieră Română (ARR),  Agenția pentru Protecția Mediului (APM), vor efectua verificări pentru identificarea tuturor problemelor existente la nivelul instituțiilor publice și operatorilor economici care depozitează transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).

Menționăm că prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 133 din 29.08.2023 privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) prefecții, prin instituțiile prefectului, centralizează rezultatele acțiunilor de control efectuate și le transmit, Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și, spre informare Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel prefectul, prin Instituția Prefectului, în cadrul acestor acțiuni de control are doar sarcina de a centraliza rezultatele Comisiei Mixte de Control constituită prin ordin al prefectului și de a comunica rezultatele către instituțiile mai sus menționate.

Având în vedere că sancțiunile au fost aplicate de instituțiile abilitate cu atribuții de control, instituții ce au fiecare un domeniu propriu de activitate și care au făcut parte din Comisia mixtă de control, respectiv:

– Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR),

– Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (CNCCIR),

–  Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR),

–  Garda Națională de Mediu (GNM),

–  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu (ISU),

– Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu (IPJ),

– Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu,

– Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM),

– Autoritatea Vamală Română (AVR),

– Autoritatea Rutieră Română (ARR),

– Agenția pentru Protecția Mediului (APM)

pentru o informare punctuală a opiniei publice cu privire la motivele și justificările privind amenzile/sancțiunile aplicate precum și măsurile ce s-au dispus în timpul realizării controlului și termenele de rezolvare, vă rugăm să vă adresați direct instituțiilor care au efectuat controalele, acestea urmând să vă răspundă, în termenul legal, conform propriilor proceduri.

Textul complet al Ordinului Prefectului nr.452 din 30.08.2023 poate fi consultat pe pagina de web a Instituției Prefectului județul Sibiu.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro