Comunicat de presă

În cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, la nivelul județului Sibiu au fost depuse spre finanțare un număr de 93 de proiecte în valoare de 930.693.157,74 lei.

Din data de 29.03.2023 și până la data de 29.06.2023, la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au fost semnate un număr de 16 proiecte, în valoare totală de 158.799.979,09 lei, după cum urmează:

 1. Reabilitarea și extindere poduri Peco șoseaua Alba Iulia – 25.681.732,46 lei;
 2. Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu – pachet nr. 1 – 17.394.448,44 lei;
 3. Reabilitarea și modernizare străzi, construcția de rețele de apă pluvială în satele Chirpăr și Săsăuș – 8.000.000,00 lei;
 4. Extindere stație de epurare, Șura Mică – 10.473.360,00 lei;
 5. Construire pod pe drumul județean DJ 105G, Km. 20+500, Sadu, județul Sibiu și relocare utilități – 6.617.398,88 lei;
 6. Reabilitarea drum comunal DC 73 – Lotrioara, comuna Boița, județul Sibiu – 8.000.000,00 lei;
 7. Canalizare pluvială șoseaua Sibiului – UAT Mediaș – 6.029.325,95 lei;
 8. Modernizare strada Livezii pe o lungime de 600 m comuna Șura Mică, jud Sibiu – 2.491.313,26 lei;
 9. Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 4+739, Consiliul Județean Sibiu – 1.575.716,04 lei;
 10. Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră stradală în localitățile Apoldu de Jos și Sângătin, comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu – 4.192.180,92 lei;
 11. Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Copșa Mare și retehnologizare rețea de canalizare menajeră în satele Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu – 10.707.705,84 lei;
 12. Modernizare strada Aleea Cameliei – cu rețele aferente, localitatea Șura Mică, județul Sibiu – 3.478.284,22 lei;
 13. Reabilitare drum comunal DC 27 și străzi în localitatea Țeline, comuna Brădeni, județul Sibiu – 8.000.000 lei;
 14. Extindere rețea de canalizare, comuna Alțina, județul Sibiu – 7.796.782,39 lei;
 15. Modernizare strada Bisericii din localitatea Ruși și strada Lungă de la km 0 + 870 – km 1 + 150 din localitatea Slimnic, comuna Slimnic, județul Sibiu – 5.013.894,93 lei;
 16. Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rășinari din jud. Sibiu – 33.347.835,76 lei – proiect depus inițial pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), aprobat ulterior prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Contractele semnate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” vizează modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, construire, reabilitare si extindere poduri.

Prin implementarea acestora se asigură creșterea calității vieții în localitățile de pe raza județului Sibiu.

Mădălina Ivașcu,

Purtător de Cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

E-mail: presa@prefecturasibiu.ro