Comunicat de presă

În urma verificărilor efectuate de Comisia Mixtă de control la spațiul de cazare a cetățenilor din statul Bangladesh, situat în comuna Vurpăr, județul Sibiu, Comisie constituită prin Ordinul prefectului județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu, având în componență consilierul din cadrul Corpului de Control al Prefectului și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu și ai Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, s-au constatat următoarele:

În data de 06.06.2023, pe șantierul din Vurpăr,  str. Lungă, jud. Sibiu, al societății TRANS GRUP AGAPIA S.R.L au fost identificate 10 persoane – cetățeni străini (Bangladesh) care desfășurau activități specifice funcției de muncitor necalificat în construcții și de șef de șantier.

Societatea avea la data controlului un număr de 182 cetățeni din Bangladesh, pentru care angajatorul a obținut avize de angajare respectând prevederile art. 3 alin. 1 din Ordonanța 25/2014.

În ceea ce privește relațiile de muncă, la momentul inițierii controlului din data de 06.06.2023, pe șantierul din Vurpăr, au fost constatate următoarele:

  1. La solicitarea de către inspectorii de muncă a unei copii a contractelor de muncă pentru salariații identificați în acel loc, acestea nu au fost prezentate nici pe suport de hârtie sau/și nici pe suport electronic.

Măsura dispusă a fost ca angajatorul să păstreze la locul de muncă o copie a contractului de muncă pentru salariații care desfășoară activitate în acel loc așa cum prevede Codul Muncii.

  1. Societatea nu ține, la locul de muncă verificat, evidența orelor de muncă prestate zilnic de salariați, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, încălcând prevederile art. 119 alin.1 din Codul Muncii.

Măsura dispusă a fost ca pe viitor, angajatorul să țină la locul de muncă evidența zilnică a orelor de muncă prestate de fiecare salariat, așa cum prevăd dispozițiile art. 119 alin. 1 din Codul Muncii.

Privitor la salarizare, angajatorul a făcut dovada plății salariilor.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, s-au constatat următoarele deficiențe:

  1. Angajatorul nu a luat măsuri de păstrare la locul de muncă a fișelor de instruire individuale însoțite de copii ale ultimilor fișe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii;
  2. Nu a asigurat existența planului propriu de securitate și sănătate avizat de către coordonatorul SSM numit de către beneficiar, pe șantier;
  3. Nu a pus la dispoziția lucrătorilor, în apropierea posturilor de lucru, a unui număr suficient de wc-uri și chiuvete.

Pentru deficiențele constatate la punctele 3, 4, 5, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale de tip avertisment scris, dispunându-se, totodată, măsuri de remediere a acestora.

Toate măsurile prezentate mai sus, au avut ca termen de realizare data de 15.06.2023.

În domeniul respectării normelor de sănătate publică, din documentele prezentate de către autoritatea publică locală reiese faptul că imobilul situat în localitatea Vurpăr se află în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Vurpăr.

Spațiul nu este adecvat și nu deține documente pentru a funcționa ca spațiu de cazare.

La data și ora controlului, în clădire nu se afla niciun beneficiar, au fost găsite doar lucruri personale.

Măsuri dispuse: s-a aplicat o sancțiune contravențională cu avertisment Primăriei Comunei Vurpăr, conform art.15, lit. d) din HG nr.857/2011.

Concluzii:

Din verificările efectuate în data de 06.07.2023 de către Corpul de Control al Prefectului, s-a constatat faptul că cetățenii străini din statul Bangladesh au fost mutați de către angajator, fiind cazați, în prezent, în comuna Șura Mică și în containerele amplasate în zona stației de epurare din comuna Vurpăr.

Măsura prevăzută la punctul 1. nu a fost îndeplinită în totalitate până la termenul stabilit, termen pentru îndeplinirea în totalitate a acestei măsuri fiind data de 13.07.2023.

Măsura prevăzută la punctul 2. nu s-a realizat și s-a stabilit termen pentru îndeplinirea acesteia data de 13.07.2023.

Deficiențele prevăzute la punctele 3, 4, 5 au fost remediate în totalitate.

Mădălina Ivașcu,

Purtător de Cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

E-mail: presa@prefecturasibiu.ro