Comunicat de presă

Azi, 27.06.2023, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul subprefect Daniel Moșin și a avut următoarea ordine de zi:

 1. Acțiunile de îndrumare și control ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, în cazul angajatorilor beneficiari de subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Domnul Cosmin Adrian Roșu, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu a prezentat măsurile prevăzute pentru realizarea strategiilor și politicilor elaborate în vederea protecției persoanelor pentru riscul de șomaj și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii.

Măsurile au ca obiective principale:

 1. a) prevenirea șomajului și combaterea efectelor sociale ale acestuia;
 2. b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 3. c) sprijinirea ocupării unui loc de muncă persoanelor care aparțin unor categorii defavorizate ale populației;
 4. d) asigurarea egalității șanselor pe piața muncii;
 5. e) stimularea șomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;
 6. f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 7. g) îmbunătățirea structurii ocupării pe ramuri economice și zone geografice;
 8. h) creșterea mobilității forței de muncă în condițiile schimbărilor structurale care se produc în economia națională;
 9. i) protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj.
 10. j) sprijinirea ocupării persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau care au fost condamnate la executarea unei pedepse, a unei măsuri educative ori a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.
 1. Dezvoltarea și prioritizarea agriculturii românești – principii fundamentale, mod de promovare și implementare a metodelor inovative și a modalităților de consiliere a fermierilor români.

Doamna Gabriela Benchea, reprezentant al Direcției pentru Agricultură Județene Sibiu a prezentat principalele metode de susținere și dezvoltare a agriculturii românești. Acestea sunt:

 1. Implementarea Legii nr. 17/2014  privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din extravilan;
 2. Implementarea Legii 18/1991 privind scoaterea definitivă și temporară a terenurilor din circuitul agricol;
 3. Implementarea Ordinului 1253/2013 privind înscrierea operatorilor în agricultura ecologică;
 4. Realizarea cursurilor de instruire a beneficiarilor măsurilor din PNS: agromediu și climă;
 5. Consiliere, asistență tehnică de specialitate și elaborarea de proiecte în vederea accesării de fonduri alocate prin măsurile din PNS;
 6. Realizarea/participarea la târguri, expoziții, concursuri, festivaluri, seminarii, simpozioane;
 7. Elaborarea proiectelor de amenajamente pastorale în vederea utilizării raţionale şi îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor conform OG nr. 34/2013;
 8. Realizarea de loturi demonstrative;
 9. Consiliere și asistență tehnică în constituirea de forme asociative în agricultură;
 10. Elaborare proiecte tehnice de înființare a plantațiilor pomicole și de arbuști fructiferi;
 11. Inspecții de stat în domeniul agriculturii.
 1. Evoluția fondului forestier din județul Sibiu în perioada 2020-2022. Programe de finanțare pentru împădurirea terenurilor.

Domnul Mihai Abutnăriței, director implementare la Garda Forestieră Brașov a prezentat evoluția fondului forestier din județul Sibiu în perioada 2020-2022.

Conform prezentării, fondul forestier național din județul Sibiu se întindea, la sfârșitul anului 2020, pe 202.018 ha, care reprezintă circa 37,19% din suprafața totală a acestuia(543.200 ha).

La sfârșitul anului 2022, fondul forestier în județul Sibiu se întinde pe 202.731 ha, reprezentând 37,32 % din suprafața județului.

De asemenea, în 04 august 2022, a intrat în vigoare Ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2121, pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate cu păduri”.

Data până la care pot fi depuse cereri de sprijin pentru împăduriri: 23 ianuarie 2026.

Schema vizează înființarea următoarelor tipuri de plantații forestiere pe terenuri agricole din categoriile de folosință teren arabil,  pajiști permanente și culturi permanente:

 1. a) trupuri de pădure;
 2. b) perdele forestiere de protecție.

Beneficiar al finanțării poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

Detalii privind reglementările în baza cărora se derulează programul de finanțare se pot găsi pe site-ul Gărzii Forestiere Brașov(www.gfbrasov.ro), la secțiunea PNRR.

 1. Modificări legislative privind sistemul public de pensii

Conform prezentării, la 01.06.2023, în evidența C.J.P. Sibiu se aflau un număr de 109175 beneficiari, din care:

 • 99033 pensionari în sectorul de stat;
 • 1227 pensionari în sectorul agricol;
 • 8915 beneficiari de legi speciale.
 1. Diverse

La acest punct al ordinii de zi au fost prezentate stadiile de implementare pentru 3 proiecte: două pentru Consiliul Județean Sibiu, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, cel de al treilea fiind finanțat prin Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) pentru unitatea administrativ-teritorială Moșna.

Aceste proiecte de investiții se vor monitoriza lunar în cadrul Colegiului Prefectural.

Mădălina Ivașcu,

Purtător de Cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

E-mail: presa@prefecturasibiu.ro