Comunicat de presă

Prefectul Județului Sibiu, domnul Mircea-Dorin Crețu, a prezidat astăzi ședința ordinară a Colegiului Prefectural. Pe ordinea de zi a ședinței au figurat: rezultatele obținute de elevii din învățământul preuniversitar din județul Sibiu la examenele naționale de sfârșit de ciclu și radiografia activității de control în semestrul I al anului 2022 din punct de vedere al relațiilor de muncă.

În prima parte a ședinței Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a precizat că în urma analizei diagnostice și a interpretării datelor statistice, se poate aprecia că în județul Sibiu rezultatele la probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se încadrează în parametrii ratei de reușită peste media pe țară, cu procentul de 79,83%, care a înregistrat o creștere de 2,93% față de scorurile din anul 2021.

De asemenea, s-a menționat că examenul s-a desfășurat corect, de la înscrierea candidaților, la informarea și instruirea riguroasă a tuturor persoanelor implicate și până la organizarea și derularea fără disfuncționalități a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și / sau a probelor scrise. În cadrul examenelor nu fost probleme la preluarea lucrărilor scrise în calitatea noastră de județ evaluator și la finalizarea rezultatelor.

În ceea ce privește Evaluarea Națională, în urma analizei diagnostice și a interpretării datelor statistice, se poate aprecia că în județul Sibiu Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2022 s-a desfășurat corect, de la înscrierea candidaților, la informarea şi instruirea riguroasă a tuturor persoanelor implicate, la organizarea şi derularea fără disfuncționalități a probelor scrise și a evaluării lucrărilor scrise / probe și discipline de examen. Astfel că, procentul de promovabilitate județean, de 84,32% (80,71% în 2021, 78,78 în 2020, 75,83% în 2019, 72,00% în 2018), reflectă corect nivelul achizițiilor cognitive şi, mai ales, al competențelor pe care elevii le-au dobândit pe parcursul școlarității gimnaziale

În  cea de a doua parte a ședinței, ITM a prezentat radiografia activității de control în semestrul I al anului 2022 din punct de vedere al relațiilor de muncă. Astfel că, în primul semestru al anului 2022 s-au desfășurat, la inițiativa Inspecției Muncii, un număr de 4 campanii naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul depozitelor, comerțului, stații de distribuire a carburanților auto, respectiv fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate. Cu această ocazie inspectorii de muncă au verificat 170 angajatori care își desfășoară activitatea în domeniile vizate. În urma controalelor efectuate au fost identificate un număr de 4 persoane care prestau muncă nedeclarată, pentru care au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 60.000 lei. Pentru neconformitățile identificate, s-au dispus 154 măsuri de remediere și au fost aplicate 89 sancțiuni, din care 22 amenzi în valoare totală de 108.500 și 67 avertismente.

La sfârșitul ședinței presa a solicitat informații suplimentare referitoare la temele discutate în cadrul Colegiului Prefectural.

Materialele prezentate în ședință pot fi vizualizate integral pe site-ul: Instituția Prefectului-Județul Sibiu la secțiunea – Transparență-  Ședințe Publice/ Anunțuri/ Minute.

Luca Gabriela

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu