Comunicat de presă

Anual, la 21 septembrie este sărbătorită Ziua Internațională a Păcii. Adunarea Generală a ONU a declarat aceasta ca fiind o zi dedicată consolidării idealurilor păcii încă din 1981.

Pacea presupune mai mult decât depunerea armelor, aceasta implică construirea unor societăți în care membrii comunităților să aibă libertatea de a decide asupra propriilor vieți, culturi, și care să fie tratați în mod egal, indiferent de rasă, etnie sau credință.

Consolidarea păcii se realizează prin colaborare, la nivel local,  național și internațional. Atât indivizii, comunitățile, dar și organizațiile fie publice sau private joacă un rol important în construirea păcii. Este un ideal ca popoarele lumii să trăiască în pace pe propriile teritorii, cu propriile tradiții și religii, fără a fi încălcate drepturile omului.

Este de datoria noastră să milităm pentru pace și să protejăm fiecare cetățean.

Prefect,

Mircea-Dorin Crețu