Comunicat de presă

Având în vedere prevederile legale în vigoare, cu privire la organizarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020, Instituția Prefectului – Județul Sibiu, a desfășurat în această săptămână o serie de acțiuni, după cum urmează:

 

  • Au fost întocmite modelele de state de plată pentru indemnizația de protocol care se acordă birourile electorale ale secțiilor de votare;
  • Se continuă amenajarea spațiilor de depozitare a buletinelor de vot;
  • Au fost centralizate dispozițiile emise de primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral;
  • S-a stabilit numărul de pagini pentru tipurile de buletin de vot care vor fi folosite în procesul electoral pentru perfectarea contractului de imprimare a acestora;
  • Au fost centralizate procesele-verbale comunicate de birourile electorale de circumscripție având ca obiect ordinea pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați și a candidaților la funcția de primar, a ordinii pentru candidații independenți;
  • Prin circulară s-a solicitat tuturor birourilor electorale de circumscripție din județul Sibiu să comunice baza de date din Sistemul informatic de centralizarea a candidaturilor la alegerile locale din anul 2020,  cu candidaturile rămase definitive pentru: primari, consiliile locale, președintele consiliului județean și consiliul județean, în forma finală a acesteia, inclusiv în ordinea tragerii la sorți pe buletinele de vot, după verificarea și validarea de către statisticienii asigurați de către Direcția Județeană de Statistică;
  • A debutat operațiunea de concepere a machetei fiecărui buletin de vot pentru circumscripțiile  electorale din județul Sibiu.

 

 

Instituția Prefectului Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro