Comunicat de presă

Având în vedere prevederile legale în vigoare, cu privire la organizarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020, Instituția Prefectului – Județul Sibiu, a desfășurat până la data de 17.08.2020 o serie de acțiuni, după cum urmează:

 • Prin adresa Instituției Prefectului-Județul Sibiu nr. 11362/10.07.2020 s-a solicitat Direcției Județene de Statistică Sibiu comunicarea numărului locuitorilor fiecărei unități administrativ-teritoriale constituite la nivelul județului Sibiu, în vederea stabilirii numărului membrilor fiecărui consiliu local și a consiliului județean;
 • În data de 14.07.2020 a fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 316 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Judeţean Sibiu şi a numărului membrilor fiecărui consiliu local din judeţul Sibiu, în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020;
 • A fost comunicată Ministerului Afacerilor Interne, prin adresa Instituției Prefectului Județul Sibiu nr. 11547/15.07.2020, macheta privind numărul consilierilor locali pentru fiecare unitate administrativ teritorială constituită la nivelul județului Sibiu, precum și numărul consilierilor județeni;
 • S-a solicitat, prin circulara nr. 12416/20.07.2020, tuturor primăriilor din județul Sibiu comunicarea dispozițiilor de stabilire a sediilor birourilor electorale de circumscripție;
 • A fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 323/26.07.2020 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;
 • Prin Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 324/27.07.2016 a fost constituit Grupul tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Judeţeană Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;
 • A fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 325/29.07.2020 privind numerotarea circumscripţiilor electorale din Judeţul Sibiu, în vederea desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;
 • Tot în data de 29.07.2020 a avut loc la sediul instituției o întâlnire cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente în vederea pregătirii ședinței de instruire a primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu;
 • Prin adresa nr. 12682/30.07.2020, s-a solicitat Serviciului de Telecomunicații Speciale sprijin pentru organizare în data de 06.08.2020, la sediul Instituției Prefectului-Județul Sibiu, în sistem de videoconferință/on-line, a ședinței de instruire a primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale;
 • În data de 30.07.2020 a fost emis Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 327 privind stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale biroului electoral de circumscripție județeană, ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală și ale secțiilor de votare, care vor fi folosite la alegerile locale;
 • S-a emis Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 328 din 31.07.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Sibiu.
 • Prin adresa Instituției Prefectului-Județul Sibiu nr. 12902/03.08.2020, în vederea aducerii la cunoștință publică a sediilor birourilor electorale de circumscripție și a programului de activitate, s-a solicitat primăriilor din județul Sibiu să comunice de îndată ce se constituie biroul electoral de circumscripție, dar nu mai târziu de 07.08.2020, informațiile necesare (numerele de telefon fix/fax ale sediilor birourilor electorale de circumscripție și programul de activitate);
 • Au fost convocați primarii și secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale la sedința de instruire în sistem de videoteleconferință, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala Centru, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale;
 • În data de 04.08.2020, cu sprijinul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Sibiu, s-au efectuat probe tehnice pentru desfășurarea în bune condiții a ședinței menționate în sistem de videoteleconferință;
 • Prin circulara nr. 13062/05.08.2020, adresată tuturor primăriilor din județul Sibiu, s-a solicitat comunicarea datelor de identificare ale informaticienilor propuși pentru asigurarea suportului tehnic la alegerile locale din anul 2020, la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
 • În data de 06.08.2020 a avut loc instruirea primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu;
 • Au fost asigurate sediul şi dotarea tehnico-materială a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 34 Sibiu;
 • Adresa sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 34 Sibiu este: sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, strada Andrei Şaguna nr. 10, parter – camera 27; datele de contact ale B.E.C.J. nr. 34 Sibiu sunt: telefon : 0269 210 826, Fax: 0269 210 819 .
 • Ștampilele birourilor electorale de circumscripție au fost ridicate, verificate și distribuite;
 • A fost asigurat personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 34 Sibiu;
 • În data de 08.08.2020 vor fi aduse la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul Instituției Prefectului-Judeţul Sibiu, sediile birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Sibiu şi programul de activitate al acestora;
 • A fost întocmită lista cuprinzând datele președinților birourilor electorale de circumscripție și ale locțiitorilor acestora, necesare pentru a putea fi contactați, precum și adresele și numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripție;
 • Prin adresa Instituției Prefectului -Județul Sibiu nr. 13358/07.08.2020 au fost convocați în ședință membrii Comisiei Tehnice Judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;
 • Datele de identificare ale informaticienilor, propuși de primari să facă parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție, au fost centralizate și au fost transmise Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Sibiu în vederea avizării prin adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu nr. 13378/10.08.2020;
 • S-a amenajat spațiul pentru reprezentanții partidelor politice în BEJ;
 • A fost întocmită lista cu programarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Județean de Circumscripție nr. 34 Sibiu în vederea asigurării permanenței la sediul acestuia.
 • În data de 11.08.2020 a avut loc, în sistem de videoconferință, ședința de lucru a Comisiei Tehnice Judeţene Sibiu pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;
 • Au fost întocmite modelele pontajelor pentru prezența membrilor birourilor electorale de circumscripție și pentru personalul tehnic auxiliar al acestora;
 • Urmare adresei nr. 56/12.08.2020 a B.E.J. nr. 34 Sibiu, s-a solicitat Președintelui Consiliului Județean Sibiu, prin adresa Instituției Prefectului-Județul Sibiu nr. 13624/13.08.2020, suplimentarea dotării tehnico-materiale a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană, precum și materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității acestuia;
 • Prin adresa Instituției Prefectului-Județul Sibiu nr. 13941/18.08.2020, s-a solicitat primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu, în aplicarea prevederilor art. 79 alin. 1 din Legea nr. 115/2015, să stabilească prin dispoziție locurile speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora;
 • S-a solicitat, prin circulara nr. 13987/19.08.2020, birourilor electorale de circumscripție din județul Sibiu să comunice, după rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu până la data de 27.08.2020, ordinea pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați și a candidaților la funcția de primar, a ordinii pentru candidații independenți și dimensiunile buletinului de vot, tinând seama de numărul patrulaterelor, precum și de spațiul necesar pentru imprimarea numelui candidaților;
 • Se derulează de către personalul tehnic auxiliar al B.E.C.J. nr. 34 Sibiu, operațiunea de introducere a datelor privind candidaturile admise de biroul electoral de circumscripție județeană în Sistemul informatic de centralizare a candidaturilor la alegerile locale din anul 2020;
 • S-a început amenajarea spațiilor în care se vor depozita materialele necesare desfășurării procesului electoral.

Andreea Ștefan

Purtător de Cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro