Comunicat de presă

Întocmirea amenajamentelor pastorale

 

Primari și reprezentanți din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu cu atribuții în organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, au participat astăzi la o ședință de lucru legată de întocmirea amenajamentelor pastorale, la invitația prefectului județului Sibiu, domnul Mircea Crețu.

De asemenea, au răspuns invitației reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov, ai Direcției pentru Agricultură Județene Sibiu, ai Agenției pentru Protecția Mediului, precum și ai Direcției Silvice Sibiu, care au adus o serie de clarificări în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente din extravilanul unităților administrativ-teritoriale.

În contextul menționat, ing. Sandu Mihalte, inspector șef al Gărzii Forestiere Brașov, a arătat că județul Sibiu este primul din raza de activitate a acestei instituții care a inițiat o astfel de întâlnire, cu scopul unei mai bune cunoașteri a legislației, spre a facilita procesul de elaborare și aprobare/avizare a amenajamentelor pastorale.

Astfel, conform actului normativ sus-indicat, până la  finalul anului 2022, pe raza fiecărei unități administrativ-teritoriale, trebuie întocmite amenajamente pastorale.

Prin urmare, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se constituie prin ordin al prefectului un Grup de Lucru responsabil cu întocmirea proiectului de amenajament pastoral sub coordonarea reprezentanților Direcției Agricole Județene Sibiu.

În cazul în care sunt identificate pășuni cu arbori, în Grupul de Lucru trebuie să fie inclusă o firmă atestată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor care va efectua descrierea pășunilor cu arbori și un reprezentant al Gărzii Forestiere.

Actualmente, există amenajamente pastorale în diferite stadii de elaborare.

S-a pus în discuție faptul că amenajamentele pastorale trebuie întocmite pentru toate pajiștile din respectiva unitate administrativ-teritorială, indiferent de forma de proprietate.

Pentru elaborarea amenajamentelor s-a luat în discuție modul de obținere a avizelor pentru pajiștile peste care se suprapun arii protejate, SIT NATURA 2000.

Reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov au subliniat că sunt deschiși în permanență pentru a aduce clarificările necesare.

Expert,

Cristina Muntean