Comunicat de presă

Planul de rechiziții

Comisia Mixtă de Rechiziții a județului Sibiu s-a întrunit azi în ședința ordinară, condusă de prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Crețu, în calitatea sa de președinte și a adoptat în unanimitate Hotărârea privind aprobarea Planului de rechiziţii de bunuri și prestări de servicii în interes public al Județului Sibiu. Acest plan va fi dus la îndeplinire de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a județului Sibiu prin Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechiziții.

Planul de rechiziţii şi prestări de servicii în interes public este principalul document prin care se asigură planificarea, a rechiziţiilor de bunuri şi a prestărilor de servicii în interes public la declararea mobilizării parţiale sau totale a forţelor armate, ori a stării de război, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.

Proiectul privind aprobarea „Planului de rechiziţii si prestări de servicii în interes public” a fost elaborat de către  Secretariatul  Tehnic al Comisiei Mixte de Rechiziţii (Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Sibiu), în colaborare cu Centrul Militar Zonal Sibiu.

Această activitate are caracter permanent și se desfășoară anual.

Expert,

Cristina Muntean