Comunicat de presă

Ținând cont că se apropie Floriile, Săptămâna Mare și Sfintele Paști, vă reamintim faptul că fiind în stare de urgență, sunt în vigoare anumite restricții care schimbă modul obișnuit de desfășurare al evenimentelor. În acest sens, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, face următoarele recomandări:
 • Respectarea cu strictețe a regulilor de igienă personală.
 • Purtarea măștii de protecție (sau altă formă de protecție a căilor respiratorii) în afara locuinței.
 • Evitarea zonelor aglomerate unde sunteți expuși la contactul direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane.
 • Păstrarea unei distanțe semnificative (cel puțin 1.5 m) față de celelalte persoane pe care le întâlniți.
Recomandările de mai sus sunt făcute în baza prevederilor din Ordonanțele Militare în vigoare.
Ordonanţa Militară nr.1 /2020
Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.
Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
Ordonanţa Militară nr.2/2020
Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane.
Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
Interdicţia privind circulaţia persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei pietonale.
Ordonanţa Militară nr.3/2020
Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 1.  deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 2. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
 3. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
 5. deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 9. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
        Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru următoarele motive:
 1. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice;
 2. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 3. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 4. deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
 Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole.
Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.
Administratorii pieţelor agroalimentare au obligaţia de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanţă socială între producătorii agricoli, comercianţi şi cumpărători. Comercianţii şi producătorii agricoli aflaţi în pieţele agroalimentare sunt obligaţi să adopte măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuşi şi măşti.
Ordonanţa Militară nr.4/2020
Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11,00-13,00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susţinătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.
Pentru verificarea motivului deplasării în situaţiile prevăzute mai sus se prezintă o declaraţie pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.
Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în intervalul orar 20,00-21,00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinţei/ gospodăriei. Declaraţia pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.
Operatorii economici care comercializează alimente şi produse de strictă necesitate şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile dispuse prin ordonanţe militare în perioada stării de urgenţă îşi vor organiza programul de lucru pentru a facilita şi a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11,00-13,00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.
Andreea Ștefan
Purtător de Cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
presa@prefecturasibiu.ro