Comunicat de presă

Azi, 26.09.2023, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect Mircea Dorin Crețu și a avut următoarea ordine de zi:

 1. Starea învățământului sibian privind rezultatele școlare obținute de absolvenții învățământului gimnazial și liceal în urma susținerii examenelor naționale.

Domnul Inspector Școlar General, Marius Emilian Novac a prezentat situația rezultatelor bacalaureat și evaluarea națională.

     Statistica rezultatelor din județul Sibiu la probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, înainte de contestații este următoarea:

 

La probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, în județul Sibiu au fost înscriși 2313 candidați, față de 2343 de candidați de la examenul de bacalaureat 2021, dintre care au participat efectiv un număr de 2211 candidați (95,59%), față de 2242 de candidați în anul 2021 (95,69%). Un număr de 477 de candidați (21, 57%)  au fost respinși, față de 555 (24,75%) de candidați în 2021, iar 1732 de candidați au fost admiși (78,34%), obținând medii peste 6,00, față de 1687 de candidați au fost admiși (75,25%) în 2021. Niciun candidat nu a fost eliminat din examen.

Rata de reușită la examenul de bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, județul Sibiu este de  79,53%  (față de 79,8% în 2022, față de 76,90% în 2021, față de 73,80% în 2020) promoția  2022-2023: 83,90% (promoția 2021-2022: procentul de promovabilitate- 84,00% promoția 2020-2021- procentul de promovabilitatea-82,60% promoția 2019-2020: procentul de promovabilitate-92,03%; promoția 2018-2019: procentul de promovabilitate-82,69% ).

În ceea ce privește statistica rezultatelor din județul Sibiu la probele scrise ale examenului național 2023, sesiunea august-septembrie, după contestații, aceasta este următoarea:

     La probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2023, sesiunea august septembrie, în județul Sibiu au fost înscriși 604 candidați, față de 604 de candidați de la examenul de bacalaureat 2022, dintre care au participat efectiv un număr de 506 candidați (88,77%), față de 485 de candidați în anul 2022 (80,30%). Un număr de 327 de candidați (64,62%) au fost respinși, față de 297 (61,24%) de candidați în 2022, iar 179 de candidați au fost admiși (35,38%), obținând medii peste 6,00, față de 188 de candidați au fost admiși (38,76%) în 2022. Niciun candidat nu a fost eliminat din examen.

Rata de reușită la examenul de bacalaureat 2023, sesiunea august-septembrie în județul  SIBIU este de 35,38% (față de 38,76% în 2022, față de 32,92% în 2021).

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a  în anul școlar 2022-2023 procentul de promovabilitate a fost de 76,63%, Sibiu ocupând locul 12 pe țară.

 • Limba și literatura română 79,47%
 • Limba maternă 95,64%
 • Matematică 74,40%.

Concluzii finale:

 • Bacalaureatul, ca examen anual de ieşire din sistem, organizat în două sesiuni, este, prin rezultatele sale, feed-backul la calitatea învăţământului la nivelul judeţului nostru. În urma analizei diagnostice şi a interpretării datelor statistice, se poate aprecia că în judeţul Sibiu rezultatele la probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2023, ambele sesiuni, se încadrează în parametrii ratei de reușită peste media pe țară, cu procentul de 79,53%, care a înregistrat o variație procentuală de -0,27% față de scorurile din anul 2022, în sesiunea iunie-iulie. Procentul de promovabilitate reflectă corect nivelul achiziţiilor cognitive şi, mai ales, al competenţelor pe care candidații le-au dobândit pe parcursul învăţământului liceal, până la data curentă. Rata de eşec a fost de 20,47% (20,17% în 2022, 20,5% în 2021).
 • În sesiunea august-septembrie, procentul de reușită a fost de 35,38%. Rata cumulată de promovare la nivel național (rezultate iniţiale pentru toate promoţiile) a fost de 29,8%. La nivel de țară, rata de promovare pentru promoţia anului curent este 31,2%, respectiv 26,8% pentru promoţiile anterioare.
 • Examenul s-a desfăşurat corect, de la înscrierea candidaţilor, de la informarea şi instruirea riguroasă a tuturor persoanelor implicate și la organizarea şi până la derularea a probelor scrise.
 • Rezultatele obținute conduc la necesitatea implementării la nivelul învăţământului liceal județean a unui pachet de măsuri remediale / de proceduri specifice care să regleze sistemul din interior şi prin intermediului cărora să fie corelate cauzele cu efectele, în vederea obţinerii unor scoruri ascendente în sesiunile examenului național de bacalaureat , ce se vor derula în anul 2024.
 • Desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023 s-a realizat în condiții optime, cu respectarea prevederilor metodologice și procedurale specifice. De asemenea, conform monitorizării realizate de către I.Ș.J. Sibiu / de către reprezentantul M.E., menționăm că nu au fost identificate disfuncții majore în organizarea și desfășurarea examenului.
 • Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2023, este, prin rezultatele sale, feed-backul la calitatea învăţământului la nivel de școlaritate V-VIII din fiecare judeţ. În urma analizei diagnostice şi a interpretării datelor statistice, se poate aprecia că în judeţul Sibiu examenul s-a desfăşurat corect, de la înscrierea candidaţilor, la informarea şi instruirea riguroasă a tuturor persoanelor implicate, la organizarea şi derularea probelor scrise și a evaluării lucrărilor. Procentul de promovabilitate de 76,63% ne-a situate pe locul 12 pe țară. Se propune ca în anul școlar 2023-2024 să fie monitorizate toate unitățile de învățământ din județul Sibiu care obțin rezultate neperformante la Examenul de Evaluare Națională 2023.
 • Procentul de promovabilitate reflectă corect nivelul achiziţiilor cognitive şi, mai ales, al competenţelor pe care elevii le-au dobândit până la data desfășurării examenului național. Rezultatele obținute necesită implementarea la nivelul învăţământului județean a unui pachet de măsuri remediale, prin intermediului ărora să fie corelate cauzele cu efectele, în vederea obţinerii unor scoruri ascendente la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023 – 2024.
 1. Evaluarea activităților desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și cadrelor didactice în anul școlar 2022 – 2023.Concluzii referitoare la controalele tematice efectuate de către Serviciul Inspecție Socială în județul Sibiu în semestrul I din anul 2023 .

 

Domnul Inspector Șef al Inspectoratului de Poliție Județean, chestor de poliție, Tiberiu-Iulian Ivancea a prezentat activitățile desfășurate în vederea creșterii gradului de siguranță al elevilor și a cadrelor didactice în anul școlar 2022-2023  precum și concluziile controalelor efectiate în semestrul I din anul 2023.

În vederea punerii în aplicare a Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu numărul de înregistrare MAI nr. 111613 din 03.08.2022, MEC nr. 13560 din 29.08.2022 şi MLPDA nr. 100239 din 30.08.2022, la nivelul judeţului Sibiu, pentru anul școlar 2022-2023 a fost elaborat noul Plan Teritorial Comun de Acțiune, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Sibiu, semnatari fiind Consiliul Județean, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, ANITP Alba-Iulia, Direcția de Sănătate Publică și C.P.E.C.A. Sibiu, plan aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 399/02.09.2022.

De asemenea, la nivelul tuturor polițiilor municipale și orășenești, precum și la nivelul secțiilor rurale au fost întocmite planuri locale.

Rețeaua unităților de învățământ și modul de asigurare cu pază a acestora.

În baza planurilor susmenționate, în anul școlar 2022-2023, au fost desfăşurate activităţi în sistem integrat, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă celor 365 unități de învățământ, între acestea fiind incluse și creșele.

La nivelul județului Sibiu au fost funcţionale în cursul anului școlar 2022-2023 365 unități de învățământ preuniversitar, din care 179 în mediul urban şi 186 în mediul rural.

Clasificându-le pe niveluri de educaţie, avem următoarea statistică: 156 de creșe și grădinițe (87 în mediul urban și 69 în mediul rural), 157 şcoli gimnaziale (42 în mediul urban și 115 în mediul rural), 35 de licee, colegii(33 în mediul urban și 2 în mediul rural) și 17 unități de învățământ care fac parte din rețeaua școlară (11 palate și cluburi, 6 școli postliceale, toate în mediul urban).

În ceea ce priveşte arondarea şi responsabilitatea, I.P.J. Sibiu are în responsabilitate 338 unităţi de învăţământ preuniversitar (157 în mediul urban şi 181 în mediul rural), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gr. de brg. Mihail Rasty” Sibiu 9 (6 în municipiul Sibiu şi 3 la subunităţi) şi Poliţia Locală 18 (7 în municipiul Sibiu şi 11 la subunităţi).

Sub aspectul modului de asigurare a protecției situația unităților de învățământ la nivelul județului Sibiu este următoarea:

-180 unități  au întocmită analiza de risc (51 creșe și grădinițe, 93 școli primare și gimnaziale, 31 licee, 5 alte unități);

-91 unități de învățământ nu dispun nici de pază umană și nici de sisteme de supraveghere video), dintre care 53 sunt creșe și grădinițe, 32 școli, 1 liceu și 5 alte unități;

-o unitate de învățământ este dotată exclusiv cu pază umană;

-215 unități de învățământ sunt dotate exclusiv cu sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției (102 creșe și grădinițe, 99 școli, 11 licee, 3 alte unități);

-58 unități de învățământ dispun atât de pază umană, cât și de sisteme TVCI (1 grădiniță, 25 școli, 23 licee, 9 alte unități);

În vederea îmbunătățirii situației privind modul de asigurare cu pază și sisteme tehnice antiefracție, de la nivelul Serviciului de Ordine Publică, s-au realizat, în primul trimestru al anului școlar, controale pe această linie, la toate unitățile de învățământ din mediul rural, stabilindu-se măsuri de remediere acolo unde au fost constatate neajunsuri.

De asemenea, de la nivelul I.P.J. Sibiu – Serviciul de Ordine Publică, au fost făcute informări către toate  primăriile de la nivelul orașelor și comunelor din județ,  pentru a li se aduce la cunoștință obligațiile pe care le au cu privire la alocarea fondurilor necesare securizării unităților de învățământ.

 1. Relațiile de muncă, element de echilibru în dezvoltarea economico – socială a județului Sibiu.

Doamna Adriana Lucia Faur, șef Serviciu de Control Relații de Muncă  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă a prezentat situația verificărilor și a măsurilor întreprinse în vederea identificării muncii nedeclarate.

Conform datelor din registrul general de evidență a salariaților, din numărul total de 15372 angajatori activi înregistrați în județul Sibiu la data de 30.06.2023, 87,53% îl reprezintă microîntreprinderile, 9,81% societățile mici, 2,19% societățile mijlocii și 0,47% societățile mari.

Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislaţiei muncii în domeniul relaţiilor de muncă, în primul semestru al anului 2023 inspectorii din cadrul Serviciului Control Relații de Muncă și Compartimentului Muncă Nedeclarată au efectuat un număr total de 1.143 controale, prilej cu care au fost dispuse 1063 măsuri pentru deficienţele constatate şi au fost aplicate 600 sancţiuni contravenţionale, din care 157 amenzi în valoare totală de 1.832.900 lei și 443 de avertismente.

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă și Compartimentului Muncă Nedeclarată, au efectuat un număr de 986 controale în care unul din obiectivele principale este identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată,  ceea ce reprezintă 86,26% din numărul total de controale efectuate în această perioadă în domeniul relațiilor de muncă.

Au fost identificate 95 persoane care lucrau fără forme legale la un număr de 45 agenţi economici. Au fost aplicate 47 sancţiuni contravenţionale pentru cele patru forme de muncă nedeclarată, respectiv 44 amenzi în valoare de 1.480.000 lei și 3 avertismente.

Acțiuni realizate de I.T.M. Sibiu cu reprezentanți ai altor instituții de control din județul Sibiu.

Acțiuni realizate de I.T.M. Sibiu cu reprezentanți ai altor instituții de control din județul Sibiu.

 • Acțiuni comune cu Instituția Prefectului – județul Sibiu.
 • Acțiuni comune cu reprezentanți ai altor instituții de control din județul Sibiu.
 1. Programul național de cadastru și carte funciară ( PNCCF).Evoluția principalilor indicatori în activitatea vamală.

 

Doamna Ileana Simona Conțiu, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu alături de domnul Bogdan Luca Isdrăilă, șef Birou Înregistrare Sistematică au prezentat aspecte importante ale programului mai sus menționat.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară este un program instituit în temeiul art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având drept scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. Programul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activităţile acestuia şi sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI şi fonduri externe nerambursabile, şi a fost prelungit prin Hotărârea Guvernului nr. 836/29.06.2022 până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraş şi sectoarele municipiului Bucureşti.

Scopul PNCCF

 • înregistrarea gratuită a tuturor proprietăţilor din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • realizarea planului cadastral;
 • deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.

Beneficiile implementării PNCCF:

 • realizarea unui inventar complet al proprietăţilor imobiliare;
 • siguranţa circuitului civil al proprietăţilor imobiliare;
 • clarificarea regimului juridic al proprietăţilor imobiliare publice şi private;
 • finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăţi în agricultură;
 • deschiderea gratuită a cărţilor funciare pentru toate proprietăţile din România.

PNCCF se finanţează din:

 • Veniturile proprii ale ANCPI;
 • Fonduri externe nerambursabile (POR 2014-2020, Axa 11);

PNCCF se derulează la nivelul întregului UAT sau la nivel de sector cadastral, astfel:

–   prin lucrări contractate de către ANCPl/primării, care asigură derularea lucrărilor:

–   la nivelul întregului UAT;

–   la nivelul sectorului cadastral extravilan, care poate cuprinde şi proprietăţi din

–   intravilan, prin finanţarea de către ANCPI a primăriilor care

–   contactează astfel de lucrări de înregistrare sistematică.

–           prin finanţare din fonduri externe nerambursabile, prin proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de Înregistrare a proprietăţilor În zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 – ,,Extinderea geografică a sistemului de Înregistrare a proprietăţilor În cadastru şi cartea funciară”, finanţată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Stadiul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară la nivelul judeţului Sibiu

 1. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT.
 2. Lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale.
 1. Diverse.

În cadrul acestei secțiuni au avut loc două prezentări, după cum urmează:

 1. Doamna Monica Moldovan, consilier superior în cadrul Instituției Prefectului-Județul Sibiu a prezentat stadiul implementării obiectivului de investiție-Reabilitare școală generală Nemșa, comuna Moșna, județ Sibiu.

 În conformitate cu solicitarea formulată prin adresa nr. 59589/11.05.2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de monitorizare lunară în cadrul Colegiului Prefectural, a obiectivului de investiție finanțat prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) – “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” raportat la luna august 2023, stadiul proiectului este următorul:

 • În vederea semnării contractului de finanțare, mai este necesară doar emiterea avizului de securitate la incendiu. Documentația necesară eliberării avizului a fost depusă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu în data de 31.08.2023, având nr. de înregistrare 4047929/31.08.2023,
 • Conform normelor în vigoare, după eliberarea avizului de către I.S.U. Sibiu, având în vedere faptul că toate celelalte avize solicitate prin certificatul de urbanism au fost obținute, Primăria comunei Moșna va putea semna contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
 1. Doamna Anca Mariana Terchilă, reprezentant al Institutului Național de Administrație a prezentat programele de formare specializată și programele de perfecționale profesionale.

Institutul Național de Administrație este un principalul furnizor de programe de formare pentru administrația publică și promotor al reformei la nivelul administrației publice cu rol esențial în identificarea nevoilor de formare si profesionalizarea resurselor umane din administrație.

Detalii suplimentare privind activitatea Institutului Național de Administrație se pot accesa la numerele de telefon 0269-210 855, fax: 0269-232 278 sau la sediul acestuia blvd. Victoriei nr. 2-4, Sibiu.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro