Comunicat de presă

Conform Planului Teritorial Comun de acțiune la nivelul județului Sibiu pentru creșterea gradului de siguranță în școli și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, vă informăm că în data de 3 august a.c. la Instituția Prefectului-județul Sibiu a avut loc întâlnirea trimestrială a Grupului de lucru pentru siguranța în școli și prevenirea absenteismului și a abandonului școlar.

Prezenți la această întâlnire de lucru au fost reprezentanți din partea, Instituției Prefectului-Județul Sibiu, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu „G-ral de Brigadă MIHAIL RASTY”, Consiliului Județean Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu, Centrul de Prevenire, Evaluarea și Consiliere Antidrog, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane/Centrul Regional Alba-Iulia

Cele mai importante aspecte prezentate au fost cele legate de:

  • numărul de elevi neșcolarizați în anul 2022-2023 (209 elevi dintre care 37 elevi în învățământul primar și 95 elevi în învățământul gimnazial și 70 elevi în învățământul profesional și 7 elevi în învățământul liceal)) în județul Sibiu, precum și prezentarea situației în ceea ce privește fenomenul de absenteism înregistrat la nivelul județului Sibiu, conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu;
  • numărul de elevi care au fost reintegrați în sistemul de învățământ în anul școlar 2022-2023 (29 de elevi).
  • desfășurarea de acțiuni specifice pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, precum și menținerea legăturii permanente între Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, directorii unităților de învățământ și autoritățile locale, dar și între părinți și cadrele didactice;
  • pe linia asigurării climatului de ordine și liniște publică în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar au fost desfășurate 274 activități cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor pe diferite teme: bullying/ cyberbullying, prevenirea traficului de persoane, consumul de droguri, respectarea regimului circulației rutiere, prevenirea infracțiunilor comise cu violență, legislația referitoare la răspunderea penală a minorilor;

Menționăm că măsurile destinate imbunătățirii climatului de siguranță publică continuă în perioada următoare în zona unităților de învățământ prin desfășurarea acțiunilor specifice premergător deschiderii anului școlar 2023-2024 și a desfășurării campaniilor de prevenire a cyberbullingului, a conștientizării riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește infracțiunea de violare a vieții private în cadrul taberelor școlare organizate pe raza județului.

Totodată, doamna comisar șef de Poliție, Sava Anca din cadrul Centrului Regional Alba Iulia aparținând Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane a anunțat demararea depunerii de proiecte in cadrul Programului Centru pentru infrastructura educațională antepreșcolară  și preșcolară începând cu data de 20 august 2023.

Programul vizează realizarea de intervenții în infrastructura educațională a creșelor și a grădinițelor, pentru creșterea gradului de acces și participare la educația timpurie și are drept obiective principale:

– Creșterea capacității infrastructurii din învățământul timpuriu din Regiunea Centru pentru a deservi nevoia de cuprindere în educație a copiilor din comunitățile locale.

– Îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și educație din infrastructurile de învățământ timpuriu din Regiunea Centru prin conformarea cu standardele de calitate în vigoare privind accesibilizarea, dotarea și echiparea acestora.

– Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, pentru a deservi cu prioritate copiii din comunități defavorizate, copiii de etnie romă și comunitățile din mediul rural.

– Îmbunătățirea accesului la învățământul de masă al copiilor cu cerințe educaționale speciale prin acțiuni de integrare și incluziune

Pentru toți cei interesați detalii se regăsesc pe site https://www.regiocentru.ro/doua-noi-apeluri-de-proiecte…/

https://www.regiocentru.ro/6-1-1-invatamantul…/

Voina Alina

Purtător de Cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro