Comunicat de presă

În cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, la nivelul județului Sibiu au fost depuse spre finanțare un număr de 93 de proiecte în valoare de 930.693.157,74 lei. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, domnul Adrian-Ioan Veștea, a semnat de la data de 29.06.2023 și până la data de 31.07.2023 încă 6 contracte de finanțare în valoare totală de 54.403.028,97 lei, după cum urmează:

  1. Reabilitarea drumuri publice din localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul Sibiu – 10.500.000,00 lei,
  2. Înființare pod și modernizare drum de acces spre pod, comuna Cristian, județul Sibiu – 2.269.102,08 lei,
  3. Demolare pod, construire poduri și pasarelă pietonală, comuna Tilișca – 5.024.657,28 lei,
  4. Rețele hidroedilitare în comuna Gura Râului – 7.409.269,61 lei,
  5. Proiect canalizare comuna Bârghiș – 14.200.000,00 lei,
  6. Proiect alimentare cu apă comuna Bârghiș – 15.000.000,00 lei.

Contractele semnate în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” vizează modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, infrastructura de apă și canalizare, precum și construirea unor poduri.

Prin implementarea acestora se asigură creșterea calității vieții în localitățile de pe raza județului Sibiu.

Instituția Prefectului – Județul Sibiu