Comunicat de presă

Prin Ordinul nr.101/07.07.2023 al Viceprim-Ministrului, Ministrul Afacerilor Interne s-a dispus ca în cadrul acțiunilor de control ale centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor, prefecții, prin instituțiile prefectului, centralizează rezultatele acțiunilor de control efectuate și le transmit, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Sănătății și, spre informare Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel prefectul, prin Instituția Prefectului, în cadrul acestor acțiuni de control are doar sarcina de a centraliza rezultatele Comisiei Mixte de Control constituită prin ordin al prefectului și de a comunica rezultatele către instituțiile mai sus menționate.

Având în vedere că sancțiunile au fost aplicate de instituțiile abilitate cu atribuții de control, instituții ce au fiecare un domeniu propriu de activitate și care au făcut parte din Comisia mixtă de control, respectiv:
– Agenția Județeană de Prestații și Inspecție Socială
– Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu
– Direcția Sanitar Veterinară Sibiu
– Direcția de Sănătate Publică Sibiu
– Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu
– Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu „Dumitru Croitoru”
– Oficiul pentru Protecția Consumatorului,

pentru o informare punctuală cu privire la motivele și justificările privind amenzile/sancțiunile aplicate precum și măsurile ce s-au dispus în timpul realizării controlului și termenele de rezolvare, vă rugăm să vă adresați direct instituțiilor care au efectuat controalele, acestea urmând să vă răspundă, în termenul legal, conform propriilor proceduri.

Instituția Prefectului – Județul Sibiu