Comunicat de presă

În perioada următoare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, intenționează să lanseze apelul competitiv de proiecte “Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități” – runda a 2-a, din cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Programul de finanțare nerambursabilă se adresează Direcțiilor Generale de asistență socială și protecția copilului județene sau unităților administrative-teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistență socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS) sau în parteneriat, public-public (între două sau mai multe UAT-uri, între UAT și Consiliul Județean) sau public – privat.

Investiția propusă prin această finanțare are ca obiectiv creșterea numărului de servicii sociale în comunitate și vizează construirea, dotarea și asigurarea funcționării unui număr de 46 de servicii comunitare din următoarele 2 categorii:

  • Centru de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu/centru de servicii de asistență și suport (la standardele nZEB), cu o valoare totală eligibilă de 3.342.334,39 lei fără TVA;
  • Centru de zi/ centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu/centru de servicii de asistență și suport (la standardele nZEB+) cu o valoare totală eligibilă de 4.108.798,25 lei fără TVA.

Programul vine în sprijinul unităților administrativ teritoriale în îndeplinirea responsabilităților care le revin, în ceea ce privește:

– asigurarea politicilor sociale la nivelul comunității de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități și totodată, de dezinstituționalizare a acestora;

– acordarea serviciilor sociale conform nevoilor identificate, în vederea integrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități și facilitării sprijinirii acestora pentru o viață independentă.

Data estimativă pentru lansarea apelului de proiecte este 19 iunie 2023, prin platforma electronică proiecte.pnrr.gov.ro .

Mai multe informații referitoare la deschiderea apelului competitiv de proiecte și calendarul procedurii se pot găsi pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, www.mmuncii.ro, secțiunea de Proiecte/Proiecte PNRR, aceasta urmând a fi actualizată în cel mai scurt timp.

Mădălina Ivașcu,

Purtător de Cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

E-mail: presa@prefecturasibiu.ro