Comunicat de presă

Azi, 31.01.2023, la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu s-a desfășurat prima ședință a Colegiului Prefectural din acest an, sub conducerea domnului prefect Mircea Dorin Crețu, având următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea și aprobarea Programului orientativ de activitate al Colegiului Prefectural al Județului Sibiu pentru anul 2023;
  2. Informare privind modul de realizare a activităților/ acțiunilor, greutățile întâmpinate și măsurile dispuse pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de măsuri al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu și Direcției de Sănătate Publică Sibiu, pentru buna desfășurare a activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, atât în perioada premergătoare, cât și în timpul Sărbătorilor de iarnă 2022 – 2023, la nivelul județului Sibiu, aprobat prin Hotărârea nr. 4/29.11.2022 a Colegiului Prefectural al Județului Sibiu;
  3. Prezentarea principalelor modificări aduse Codului fiscal cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2023.

Materialele prezentate în ședință pot fi vizualizate integral pe site-ul: Instituția Prefectului-Județul Sibiu la secțiunea – Transparență-  Ședințe Publice/ Anunțuri/ Minute.

Gabriel-Elena Luca

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului – Județul Sibiu