Comunicat de presă

Astăzi, 27 ianuarie, la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, domnul prefect Mircea Dorin Crețu a condus ședința Comisiei de Dialog Social și ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a fost prezentată Lg. nr. 367/ 2022 privind Dialogul Social. Deoarece noua lege a dialogului social a adus modificări semnificative de interes pentru piața muncii, menționăm următoarele:

 • Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 10 angajați/ lucrători din aceeași unitate sau cel puțin 20 de angajați/ lucrători din unități diferite ale aceluiași sector de negociere colectivă ;
 • Șomerii au dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat. Șomerii membri de sindicat nu vor fi luați în considerare la stabilirea numărului de membri de sindicat în raport cu care se constată reprezentativitatea sindicatului;
 • Membrii organelor de conducere ale organizațiilor sindicale au acces în unitățile în care au membri, pentru desfășurarea activităților sindicale. Pe perioada prezenței în unitate se va respecta regulamentul intern al unității;
 • Organizațiile sindicale legal constituite pot negocia prin contractul/acordul colectiv de muncă la nivel de unitate sau prin acord, în condițiile art. 119, punerea la dispoziție a spațiilor și facilităților necesare desfășurării activității sindicale;
 • În unitățile în care nu sunt constituite organizații sindicale, angajatorul are obligația ca, cel puțin o dată pe an, să permită organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale și colective ale angajaților/lucrătorilor, la cererea federațiilor sindicale din sectorul de negociere colectivă al unității respective, cu invitarea reprezentanților acestor federații.

În cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Col. (rtr.) Petru Bejenaru, președintele Asociației Naționale „Cultul Eroilor”- Filiala Sibiu a prezentat evidența, întreținerea și păstrarea operelor comemorative de război, cimitire, monumente, obeliscuri, cruci și gropi comune de pe raza județului Sibiu, astfel:

 • O mănăstire- Foltea cu 57 eroi cunoscuți la Săliște;
 • 30 obeliscuri cu 870 eroi cunoscuți și 22 eroi necunoscuți;
 • 17 troițe cu 525 eroi cunoscuți;
 • 8 monumente cu 157 eroi cunoscuți;
 • 26 cruci comemorative cu 439 eroi cunoscuți și 139 eroi necunoscuți;
 • 24 morminte individuale cu 24 eroi cunoscuți;
 • 24 cimitire cu 478 eroi cunoscuți și 1914 eroi necunoscuți;
 • 3 gropi comunale cu 212 eroi necunoscuți și 2 eroi cunoscuți.