Protecția datelor cu caracter personal

Responsabil cu protecția datelor personale al instituției prefectului este:
Macrea Rareș
Adresă de e-mail: rares.macrea@prefecturasibiu.ro
Număr de telefon: 0269 210 104 int 232
 1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Sibiu este disponibil aici.
 2. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
 3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
 4. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici.
 5. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
 6. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
 7. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
 8. Regulamentul UE nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, poate fi descărcat de aici.
 9. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi descărcată de aici
 10. Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, poate fi descărcată de aici.

Link-uri utile:

 1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
 3. Comitetul European pentru Protecția Datelor
 4. Comisia Europeană