Informare de presă

Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii s-a întrunit în ședința de lucru în 15 octombrie a.c. Convocarea și conducerea ședinței a revenit domnului dr. Lucian Blăguțiu, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Sibiu, în calitatea sa de șef al grupului.

Doamna Corina Bokor, viceprimar al municipiului Sibiu, a participat ca invitat.

Urmare a analizării situației pandemice din județul Sibiu, membrii au decis, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emis de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, ca directorii unităților de învățământ preuniversitar să convoace în regim de urgență consiliul de administrație, iar în 18 octombrie a.c. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Direcția de Sănătate Publică Sibiu va aviza propunerea fiecărei unități de învățământ și va înainta spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.

 

 

Expert,

Cristina Muntean