Informare de presă

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 05.03.2022, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 315 din 05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

✳️ 100 lei/zi/persoană (TVA inclus) – valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită azil.

✳️ 50 de lei/zi/persoană – valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită azil, puse la dispoziție de către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale ori de către operatorii economici publici sau privați.

💤 maxim 230 de lei/zi (TVA inclus) – valoarea maximă a cazării pentru o cameră.

💰 Bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022 se suplimentează cu suma de 207.890 mii lei.