Informare de presă

Prin Hotărârea nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , în Anexa 3, art. 13, alin (1) se stipulează:

” Prin incidenţa cumulată la 14 zile se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin structurile teritoriale judeţene, este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate şi se transmite şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale”.

Astfel, incidența cumulată a cazurilor este calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi anterioare datei în care aceasta se realizează.

În acest sens, exemplificăm: pentru determinarea incidenței publicate în  ziua de 13 ianuarie a.c. s-a luat în calcul numărul de cazuri active din perioada 27 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022.

Purtător de cuvânt,

Cristina Muntean