Grupul de lucru pentru derularea POAD

Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD) din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, este disponibilă aici