Audiențe acordate de către prefect

Prefectul Județului Sibiu, acordă audiențe conform următorului program: în zilele de marți, în intervalul orar 11 – 13, la sediul Instituției Prefectului Județul Sibiu situată la adresa: strada Andrei Șaguna Nr.10, Municipiul Sibiu

Pentru înscrierea în audiență, vă rugăm să completați formularul online aici.

Dacă nu doriți acest lucru, puteți să descărcați cererea de acordare de audiențe în format word de aici, iar formularul PDF de aici, și să ne transmiteți solicitarea pe adresa de email intitutiaprefectului@prefecturasibiu.ro

Data și ora la care sunteți programat va fi comunicată pe adresa de e-mail completată în formular.

Modul de acordare al audiențelor

Solicitarea primirii în audiență se va efectua  :

 1. La prefect/subprefect, în baza cererii de primire în audiență, formulată în scris şi care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării, pentru persoanele care se prezintă la sediul instituției. Modelul Cererii de înscriere în audiență poate fi descărcat  în format word de aici, iar formularul PDF de aici.
 2. Persoanele fizice/juridice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Sibiu și prin alte mijloace de comunicare alternativă :
  • poșta electronică(e-mail) instituțiaprefectului@prefecturasibiu.ro;
  • formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, care poate fi accesat la https://sb.prefectura.mai.gov.ro /contact/;
  • fax: 0269.218177;
  • telefon: 0269.210104, 0269.213121;
  • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Sibiu, str. Andrei Șaguna 10, cod poștal 550009.
 3. După înregistrarea cererii în sistemul de gestiune a documentelor  și în funcție de rezoluția conducerii instituției, compartimentul relații cu publicul realizează programarea audiențelor și comunică solicitanților data la care se acordă audiența telefonic, scris sau video.
 4. Prin rezoluție scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate din cadrul instituției.
 5. Dacă obiectul cererii de primire în audiență are același conținut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă prefectului/subprefectului se conexează şi se clasează sau, după caz, se repartizează la compartimentul relații cu publicul/compartimentului de specialitate.
 6. Înscrierea în audiențe acordate de către prefect/subprefect se va face în scris cu cel puțin o săptămână înaintea acordării audienței.
 7. Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma unei audiențe nu mai pot beneficia de încă o audiență având același subiect.
 8. Prefectul sau subprefectul pot dispune primirea în audiență fără să existe o cerere scrisă în acest sens.

În scopul asigurării sănătății și securității în muncă a personalului din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, pe timpul stării de alertă pe teritoriul României, activitatea de primire în audiență se va desfășura la sediul instituției, numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței.

În situația aprobării audienței, aceasta se va desfășura astfel:

 1. Audiențele se vor desfășura într-o singură locație;
 2. La audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu prefectul/subprefectul;
 3. Audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane;
 4. Respectarea distanțării fizice de 1,5-2 metri pe toată perioada acordării audienței;
 5. Persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de protecție și să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID 19;
 6. Spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte.