Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Componenţa  Grupului de lucru pentru siguranţa în şcoli si prevenirea absenteismului  și a abandonului şcolar este disponibilă aici  

PLANUL TERITORIAL COMUN DE ACȚIUNE pentru asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic, elaborat la nivelul judeţului Sibiu, pentru anul școlar 2023-2024 poate fi descărcat de aici.