Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Atribuțiile  Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor pot fi găsite aici

Componența Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor poate fi vizualizată aici.

Raportul de progres privind implementarea Planului Județean de Măsuri de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în anul 2019 poate fi descărcat de aici.